WoRMS source details

Krøyer, H. (1841). Udsigt over de nordiske arter af slaegten Hippolyte. Naturhistorisk Tidsskrift Ser. II. 3(6): 570-579.
155614
Krøyer, H.
1841
Udsigt over de nordiske arter af slaegten Hippolyte
Naturhistorisk Tidsskrift Ser. II
3(6): 570-579
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2020-06-29 17:20:01Z
changed