WoRMS source details

Gerth, H. 1941. Over het voorkomen van Deksels van een Serpula-Soort in het Oligoceen van Zuid-Limburg. Geologie en Mijnbouw 3, 5: 160-163
133513
Gerth, H.
1941
Over het voorkomen van Deksels van een Serpula-Soort in het Oligoceen van Zuid-Limburg
Geologie en Mijnbouw
3(5): 160-163
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

 Editor's comment

Serpula contorta: Gerth (1941: 160) is an error for S. contortuplicata Savigny, and should be referred to S. ... [details]