BeRMS source details

Sars, G. O. (1883). Oversigt af Norges Crustaceer med foreløbige Bemærkninger over de nye eller mindre bekjendte Arter. I. (Podophtalmata - Cumacea - Isopoda - Amphipoda). Videnskabs-Selskabet i Christiana. 18 [for 1882]: 1-124, pls. 1-6.
5661
Sars, G. O.
1883
Oversigt af Norges Crustaceer med foreløbige Bemærkninger over de nye eller mindre bekjendte Arter. I. (Podophtalmata - Cumacea - Isopoda - Amphipoda).
Videnskabs-Selskabet i Christiana
18 [for 1882]: 1-124, pls. 1-6
Publication
Ant'Phipoda Literature database; NeMys doc_id: 2670

World Isopoda DB
Boreal east Atlantic
Norway
Atlantic, North East (= warm + cold temperate (boreal))
Europe
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2014-06-18 16:05:08Z
changed
2016-02-09 19:43:16Z
changed
2016-03-14 19:17:37Z
changed

Iphimedia minuta G. O. Sars, 1883 (original description)
Valvifera (original description)