Banner
Intro | About | Wiki | Search traits | Data explorer | Literature | Definitions | Sources | Webservices | Statistics | Feedback | Editors | Log in

Traits source details

Prosch, V. (1847). Nogle nye cephalopoder, beskrevne og anatomisk undersogte. Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturvidenskabelig og Mathematisk. ser. 5, 1: 53-72.
414407
Prosch, V.
1847
Nogle nye cephalopoder, beskrevne og anatomisk undersogte.
Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturvidenskabelig og Mathematisk
ser. 5, 1: 53-72
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2021-10-14 17:40:37Z
created

Cranchiidae Prosch, 1847 (original description)
Cranchiinae Prosch, 1847 (original description)
Cranchioidea Prosch, 1847 (original description)