Banner
Intro | About | Wiki | Search traits | Data explorer | Literature | Definitions | Sources | Webservices | Statistics | Feedback | Editors | Log in

Traits source details

Prosch V. 1849. Nogle nye Cephalopoder, beskrevne og anatomisk undersögte. Det Kongelige Danske videnskabernes selskabs skrifter. Naturvidenskabelig og mathematisk afdeling, (5) 1: 53-72, 1 plate
170931
Publication
Date
action
by
2013-10-28 21:51:32Z
created