Oesterpark Zeebrugse Oesterparken

From MarineSpecies Introduced Traits Wiki
Jump to: navigation, search


Oesterpark "Zeebrugse Kreeften- en Oesterparken" (1936- ca. WO II)

Loading map...
Hedendaagse kaart van Zeebrugge, met de ligging van het voormalige oesterpark van "Zeebrugse Kreeften- en Oesterparken"Op 7 februari 1936 diende John Borstlap een verzoek in bij de stad Brugge voor het bekomen van een bouwvergunning voor de aanleg van een kreeftenkwekerij. Het complex zou op 120 meter ten Westen van de havengeul en ten noorden van de Kustlaan in Zeebrugge komen te liggen. Deze aanvraag werd goedgekeurd in februari-maart van datzelfde jaar. De pacht van het terrein werd verleend voor een periode van 6 jaar en de huurprijs werd vastgelegd op 5.000 frank per jaar.[1] Op 14 maart 1936 meldde de krant De Zeewacht dat de Antwerpse firma van Borstlap niet enkel kreeften, maar ook oesters zou kweken in het park dat in mei van dat jaar reeds klaar moest zijn.[2] Op 28 maart 1936 werden in dezelfde krant nog meer details vrijgegeven over de nieuwe onderneming: het oesterpark zou bestaan uit vier putten, die samen 1 hectare grond innamen en elk op verschillende dieptes gegraven werden. Dit systeem moest ervoor zorgen dat het zeewater enkel in de hoogst gelegen put gepompt moest worden, waarna het vanzelf naar de andere putten zou lopen om ten slotte via de laagste bassin opnieuw naar de havengeul te vloeien. De voortdurende verversing van het water zorgde op die manier voor het nodige voedsel voor de kleine oesters die er gedeponeerd werden. De kreeften die in het park terecht kwamen, werden ingevoerd vanuit Noorwegen, Frankrijk of Groot-Brittannië.[3] De kwekerij van Borstlap en zijn medewerker Quick was blijkbaar een ultramoderne instelling. Volgens een bezoeker van het park was het een plezier om de “kreeften te zien voortkruipen in het zuiver en klaar helder water, goed levend en sterk.” De oesters op hun beurt “lachten de mensen toe.”[4] De onderneming verdween vermoedelijk gedurende WO II.Referenties


  1. Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 174/1936.
  2. De Zeewacht, 14 maart 1936.
  3. De Zeewacht, 28 maart 1936.
  4. Archief Dienst voor Zeevisserij (DVZ) - Vlaamse overheid: Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid, map M4II: documenten ivm. Zeebrugse Kreeften- en Oesterparken.

Meer weten