Oesterpark Termote

From MarineSpecies Introduced Traits Wiki
Jump to: navigation, search


Oesterpark "A. Termote & Cie" (1863-ca. 1884)

Loading map...
Hedendaagse kaart van Oostende, met de ligging van het voormalige oesterpark van “A. Termote & Cie”


Voorloper van oesterpark "Desmet"


In 1863 werd het oesterpark “A. Termote & Cie” aangelegd en in gebruik genomen in de toenmalige Oostendse Bassin de Chasse. De kwekerij was gelegen in de bovenste binnenhoek gevormd door de dijk van de Steenweg naar Brugge en de lunetten, overblijfsels van de oude vestingen van Oostende die in 1884 verdwenen. Tegenover de onderneming van Armand Termote lag de eerste oesterkwekerij van “Roger-Lohr & Cie”. Het domein was eigendom van de Waterstaat, maar de brouwer Armand Termote werd aangesteld als erfpachter.[1][2]


Rond 1884 stond Armand Termote zijn rechten op het gehuurde domein af aan Henri Desmet-Lambrecht, één van de werknemers in zijn oesterput. De effectieve exploitatie van de kwekerij gebeurde vanaf dan dus door Desmet.[3] In 1896 moest de oesterkwekerij “Desmet”, net als “Roger-Lohr”, verplicht verhuizen om de aanleg van de handelsdokken in de Oostendse haven mogelijk te maken.[1] In 1895 had Henri Desmet reeds een concessie gekregen voor de bouw van een nieuw oesterpark aan de oostzijde van de haven, ten noorden van de Mosselhoek. De nieuwe kwekerij "Desmet" kwam naast die van “Stichert-Stracké & Cie” en “Roger-Lohr” te liggen.[4] De oude kwekerij in de Bassin de Chasse werd in 1899 gedempt.[2]


Referenties


Meer weten