Cabled observatories

From MarineSpecies Introduced Traits Wiki
Jump to: navigation, search

Cabled observatories (Figuur 1) zijn diepzeestations die verbonden zijn met het land via permanente onderzeese kabels. Die kabels voorzien stroom aan het onderzoeksplatform en laten wederzijdse communicatie toe tussen land en zee[1]. Omdat limieten voor energieverbruik en data opslagcapaciteit hierdoor wegvallen, kan langdurig en doorlopend gemonitord worden. Dit systeem wordt dus gekenmerkt door een hoge temporele resolutie (zoals ook bij verankerde boeien) en data kwaliteit. Anderzijds is de omvang van het onderzochte gebied beperkt door de hoge aanlegkosten van de kabels. Bij diepzeestudies met duiktuigen, wordt daarentegen een relatief groot gebied onderzocht gedurende kortere tijdspannes. De ruimtelijke omvang kan wel vergroot worden door het plaatsen van knooppunten, waaruit kabels vertakken.

Figuur 1: Schematische voorstelling van een diepzee station[1].


Soorten observatoria

Cabled observatories kunnen zowel in ondiepe (enkele meters) als diepe (momenteel tot 2660m) locaties geïnstalleerd worden. Verder variëren ze van kustgelegen tot regio-omvattend, waarbij de afstand tot land groter kan zijn dan 200km[2]. Een voorbeeld van een regionaal, sterk ontwikkeld observatory is NEPTUNE (North East Pacific Time-integrated Undersea Networked Experiments) dat is samengesteld uit 800 km aan bekabeling en 5 knopen die over de Juan da Fuca tektonische plaat liggen. Daarom is het onder meer een uniek laboratorium voor onderzoek naar verscheidene Aarde-vormende kenmerken en processen, zoals vulkanisme, hydrothermale bronnen, aardbevingen, zeebodemspreiding en subductiezones. Ook MARS (Monterey Accelerated Research System ) en VENUS (Victoria Network Under the Sea) langs respectievelijk de westkust van Amerika en Canada zijn belangrijke stations.


Toepassingen

Omdat er zoveel stroom beschikbaar is kan elk knooppunt (vergelijkbaar met een stopcontactdoos) een verscheidenheid aan hoge-resolutie, energie opslorpende apparatuur ondersteunen. Afhankelijk van het project kunnen sensoren ook gewisseld worden, wat meestal gedaan wordt met behulp van een ROV, die ook aangewend kan worden voor onderhoud en aanleg van het netwerk. Naast de standaard fysische variabelen (temperatuur, druk, turbulentie, stroomsnelheid, enz.), watereigenschappen (conductiviteit, zuurstof, nutriënten, opgeloste deeltjes) en biologische eigenschappen (fluorescentie, diersoorten) kan ook gebruik gemaakt worden van akoestische sensoren voor de detectie van biota, van seismografen, hydrofoons en meer. Ook aanlegplaatsen voor AUVs kunnen voorzien worden, waar informatie van het duiktuig kan worden gedownload terwijl de batterij wordt herladen. Alle verzamelde gegevens worden direct doorgezonden naar land, waardoor de data onmiddellijk beschikbaar zijn[3].


Bronnen

  1. 1.0 1.1 Committee on Seafloor Observatories, 2000. Illuminating the Hidden Planet: The Future of Seafloor Observatory Science. The National Academies Press, p160. Cite error: Invalid <ref> tag; name "een" defined multiple times with different content
  2. http://www.oceanworks.com/cms/pdfs/OceanWorks%20Cabled%20Observatories.pdf
  3. Committee on Seafloor Observatories, 2000. Illuminating the Hidden Planet: The Future of Seafloor Observatory Science. The National Academies Press, p160.


The main author of this article is Van Beveren, Elisabeth
Please note that others may also have edited the contents of this article.

Citation: Van Beveren, Elisabeth (2012): Cabled observatories. Available from http://www.coastalwiki.org/wiki/Cabled_observatories [accessed on 29-06-2022]