Oesterpark Saint-Georges

From MarineSpecies Introduced Traits Wiki
Revision as of 15:54, 14 May 2012 by Ruth (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Oesterpark "N.V. Huîtrières Saint-Georges" (1896-WO I)

Op 4 januari 1896 werd voor de notaris Ectors te Brussel de stichtingsakte van de “N.V. Huîtrières Saint-Georges” ondertekend. De hoofdzetel van deze onderneming, die opgericht was voor een tijdspanne van 30 jaar, bevond zich in Schaarbeek. Het startkapitaal bestond uit 300.000 frank, samengesteld uit 600 aandelen van 500 frank. [1] Eén van de initiatiefnemers achter deze oesterput was de baron Benjamin Crombez. Toen Nieuwpoort-Bad op 21 juli 1864 officieel gesticht werd als vierde badplaats langs de Belgische kust, was deze Crombez eigenaar van alle domeinen tussen Nieuwpoort-Stad en de zee. Onder impuls van de grootgrondbezitter, die van de stad een ‘aristocratische’ trekpleister wilde maken, schoten talloze villa’s en luxueuze hotels uit de grond, terwijl ook golfterreinen, wandeldijken en oesterkwekerijen volgens hem noodzakelijk waren om de elite naar Nieuwpoort te krijgen.[2] In 1896 stelde hij dan ook 3 ha 76a 20 ca van zijn grond op de rechter Ijzeroever ter beschikking, om daar de derde oesterkwekerij van Nieuwpoort aan te leggen.[3] Andere belangrijke aandeelhouders in het oesterpark waren een Victor Winckelmans en een meneer Pompe de Meerdervoort, die de effectieve leiding van de kwekerij op zich nam.[4] Naast oesters werden in deze putten ook volop mosselen gekweekt.[5] De kwekerij werd, net als alle andere parken, vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog en nadien niet opnieuw opgebouwd.[4]

Referenties

Meer weten