Foraminifera name details

Circus Voloshinova & Budasheva, 1961 †

890703  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:890703)

 unaccepted (Junior homonym of Circus de Lacepède, 1799)
Genus
marine
fossil only
masculine
Voloshinova, N. A.; Budasheva, A. I. (1961). Lituolidy i trokhamminidy iz Tretichnykh otlozheniy ostrova Sakhalina i poluostrova Kamchatki [ Lituolidae and Trochamminidae from Tertiary strata of Sakhalin Island and Kamchatka Peninsula]. <em>Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno·issledovatelskogo Geologo· razvedochnogo Instituta (VNIGRI) (Mikrofauna SSSR Sbornik 12).</em> 170:169-233.
page(s): p. 199 [details]   
Hayward, B.W.; Le Coze, F.; Vachard, D.; Gross, O. (2021). World Foraminifera Database. Circus Voloshinova & Budasheva, 1961 †. Accessed at: http://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=890703 on 2023-10-01
Date
action
by
2016-12-18 21:40:46Z
created
2017-10-11 14:04:10Z
changed
2018-06-10 09:35:27Z
changed
2019-12-03 11:48:34Z
changed

original description Voloshinova, N. A.; Budasheva, A. I. (1961). Lituolidy i trokhamminidy iz Tretichnykh otlozheniy ostrova Sakhalina i poluostrova Kamchatki [ Lituolidae and Trochamminidae from Tertiary strata of Sakhalin Island and Kamchatka Peninsula]. <em>Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno·issledovatelskogo Geologo· razvedochnogo Instituta (VNIGRI) (Mikrofauna SSSR Sbornik 12).</em> 170:169-233.
page(s): p. 199 [details]