Foraminifera taxon details

Varvariella Orlova, 1997 †

1250152  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1250152)

accepted
Genus
Plectostaffella (Varvariella) Orlova, 1997 † · unaccepted (Nomen translatum Opinion of...)  
Nomen translatum Opinion of Orlov-Labkovsky (2012)
marine
fossil only
feminine
(of Plectostaffella (Varvariella) Orlova, 1997 †) Orlova, O. B. (1997). Korrelyatsiya i foraminifery pogranichnykh otlozhenii nizhnego i srednego karbona sredinnogo Tian Shanya - Correlation and foraminifers of the Lower/Middle Carboniferous boundary deposits in Middle Tien-Shan. In: Podobina, V.M.; Savina, N.I.; Kuznetsova, K.I.; Muzylev, N.G. (Editors), Biostratigrafiya i mikroorganizmy fanerozoya Evrazii - Biostratigraphy and microorganisms of the Phanerozoic of Eurasia. Vserossiyskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya, posvyashchennogo 100-letiyu so dnya rozhdeniya D.M. Rauzer-Chernousovoy. <em>Geologicheskiy Institut Rossiyskaya Akademiya Nauk GEOS Trudy.</em> 12: 29-34., available online at http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_58987#17
page(s): p. 33 [details]  Available for editors  PDF available [request] 
Hayward, B.W.; Le Coze, F.; Vachard, D.; Gross, O. (2021). World Foraminifera Database. Varvariella Orlova, 1997 †. Accessed at: http://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=1250152 on 2022-06-30
Date
action
by
2018-04-26 09:24:38Z
created

original description  (of Plectostaffella (Varvariella) Orlova, 1997 †) Orlova, O. B. (1997). Korrelyatsiya i foraminifery pogranichnykh otlozhenii nizhnego i srednego karbona sredinnogo Tian Shanya - Correlation and foraminifers of the Lower/Middle Carboniferous boundary deposits in Middle Tien-Shan. In: Podobina, V.M.; Savina, N.I.; Kuznetsova, K.I.; Muzylev, N.G. (Editors), Biostratigrafiya i mikroorganizmy fanerozoya Evrazii - Biostratigraphy and microorganisms of the Phanerozoic of Eurasia. Vserossiyskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya, posvyashchennogo 100-letiyu so dnya rozhdeniya D.M. Rauzer-Chernousovoy. <em>Geologicheskiy Institut Rossiyskaya Akademiya Nauk GEOS Trudy.</em> 12: 29-34., available online at http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_58987#17
page(s): p. 33 [details]  Available for editors  PDF available [request]