BeRMS source details

Krøyer, H. (1844). Bidrag til Kundskab om Pycnogoniderne eller Søspindlerne. Naturhistorisk Tidsskrift Ser. II. 1: 90-139.
302422
Krøyer, H.
1844
Bidrag til Kundskab om Pycnogoniderne eller Søspindlerne
Naturhistorisk Tidsskrift Ser. II
1: 90-139
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-07-05 07:19:41Z
created
2019-07-13 00:38:44Z
changed
2020-06-29 14:14:41Z
changed
2020-07-07 20:00:41Z
changed

Unknown type, geounit Oresund Strait, identified as Anoplodactylus petiolatus (Krøyer, 1844)