WoRMS name details

Steenstrupia nutans (M. Sars, 1835)

423767  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:423767)

 unaccepted (unaccepted combination)
Species
marine, fresh, terrestrial
recent only
(of Corymorpha nutans M. Sars, 1835) Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   
Schuchert, P. (2022). World Hydrozoa Database. Steenstrupia nutans (M. Sars, 1835). Accessed through: World Register of Marine Species at: https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=423767 on 2022-01-24
Date
action
by
2009-10-14 07:33:41Z
created
db_admin
2011-09-30 06:46:13Z
changed
2013-11-26 19:53:30Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description  (of Corymorpha nutans M. Sars, 1835) Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   

basis of record Liu, J.Y. [Ruiyu] (ed.). (2008). Checklist of marine biota of China seas. <em>China Science Press.</em> 1267 pp. (look up in IMIS[details]  Available for editors  PDF available [request] 
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality