Dwaalgast

From MarineSpecies Traits Wiki
Revision as of 15:00, 22 July 2014 by Sebastiaan Mestdagh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Definitie van Dwaalgast:
Een dwaalgast is een soort die eenmaal of enkele malen in een gebied waargenomen wordt, dat niet het natuurlijke leefgebied van deze soort is en waar ze ook geen gevestigde populaties heeft.
© VLIZ - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.