Dwaalgast

From MarineSpecies Traits Wiki
Revision as of 13:13, 11 October 2011 by Daphnisd (talk | contribs) (New page: {{ Definitie|title= Dwaalgast |definition=Soorten kunnen in een bepaald gebied slechts enkele keren worden gesignaleerd, zonder dat ze daar een gevestigde populatie hebben. In dat geval sp...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Definitie van Dwaalgast:
Soorten kunnen in een bepaald gebied slechts enkele keren worden gesignaleerd, zonder dat ze daar een gevestigde populatie hebben. In dat geval spreekt men van ‘dwaalgasten’. Voorbeelden voor het Belgisch deel van de Noordzee zijn klapmuts (een zeehondensoort), potvis of maanvis.
© VLIZ - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.