About | Search taxa | Taxon tree | Search literature | Specimens | Distribution | Checklist | Stats | Log in

Polychaeta name details

Sabella aspera [misspelling]

340620  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:340620)

 unaccepted (misspelling of aspersa)
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
recent only
(of Sabella aspersa Krøyer, 1856) Krøyer, H. (1856). Meddelelser af en Afhandling Ormeslaegten Sabella Linn., isaer med Hensyn til dens nordiske Arter [Alternate title: Bidrag til Kundskab af Sabellerne]. <em>Oversigt over det Kongelige Danske videnskabernes selskabs forhandlinger.</em> 1856:1-36. [details]  OpenAccess publication 
Read, G.; Fauchald, K. (Ed.) (2018). World Polychaeta database. Sabella aspera [misspelling]. Accessed at: http://www.marinespecies.org/polychaeta/aphia.php?p=taxdetails&id=340620 on 2019-12-13
Date
action
by
2008-03-18 12:55:09Z
created
2008-03-26 11:36:43Z
changed
2018-01-11 21:21:10Z
changed

original description  (of Sabella aspersa Krøyer, 1856) Krøyer, H. (1856). Meddelelser af en Afhandling Ormeslaegten Sabella Linn., isaer med Hensyn til dens nordiske Arter [Alternate title: Bidrag til Kundskab af Sabellerne]. <em>Oversigt over det Kongelige Danske videnskabernes selskabs forhandlinger.</em> 1856:1-36. [details]  OpenAccess publication 

basis of record Hartman, Olga. (1959). Catalogue of the Polychaetous Annelids of the World. Parts 1 and 2. <em>Allan Hancock Foundation Occasional Paper.</em> 23: 1-628.
page(s): 558; note: misspelling of 'aspersa' as 'aspera' [details]  Available for editors  PDF available [request] 
From editor or global species database
Spelling Misspelling 'aspera' for 'aspersa' in the Hartman Catalogue p.558 [details]