Integrated Marine Information System (IMIS)

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Efficiënt simuleren van schroef-roer-romp-interactie
Eloot, K.; Heylbroeck, B. (1995). Efficiënt simuleren van schroef-roer-romp-interactie. Ir Thesis. Universiteit Gent: Gent. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (figures) pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
 • Waterbouwkundig Laboratorium: Archief Cel Nautisch Onderzoek D134 [156004]
 • Waterbouwkundig Laboratorium: Thesissen E6 [94106]
Document type: Dissertation

Authors  Top 
 • Eloot, K.
 • Heylbroeck, B.

Abstract
  In dit afstudeerwerk worden de internationaal verspreide wiskundige modellen voor de simulatie van het maneuvreergedrag van schepen onderzocht op hun toepasbaarheid voor twee scheepsmodellen, de 'Mineral Antwerpen' en de 'bulkcarrier B 515'. Aangezien het overgrote deel van de formuleringen opgesteld zijn voor het varen in onbeperkte wateren en bovendien geen rekening houden met de zeer verschillende toestanden die zich kunnen voordoen bij het maneuvreren in havens, worden de modellen waar nodig bijgestuurd voor deze toepassingsdomeinen.

  Na een inleiding en situering wordt in hoofdstuk II een overzicht gegeven van de bestaande mathematische modellen en de filosofie die gevolgd wordt bij het opstellen van deze modellen. Daarbij onderscheidt men twee strekkingen: modellen op zuiver wiskundige basis en modellen met een fysische achtergrond.

  In hoofdstuk III worden alle specificaties met betrekking tot de scheepsmodellen en de modelproeven opgesomd. Zonder waarheidsgetrouwe modelproeven beschikt men immers niet over een goede basis om een nauwkeurige voorspelling mogelijk te maken.

  Hoofdstuk IV behandelt de interactie schroef-romp. De modelleringen voor de langskracht X worden gesitueerd op de reeds genoemde terreinen: zuiver wiskundige modellen en fysische modellen. Een vierkwadrantenwerking wordt nagestreefd.

  In hoofdstuk V wordt nog een stap verder gezet. Vertrekkend van de modellen voor de interactie schroef-roer-romp, voorgesteld door de Japanse onderzoeksgroep Group-MMG, worden formuleringen bekomen voor de langskracht X, de dwarskracht Y en het giermoment N.

  Hoofdstuk VI tracht alle bevindingen van het onderzoek samen te vatten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
[Back]