WoRMS banner
Add search provider Add provider
Twitter: Latest updates @WRMarineSpecies

Integrated Marine Information System (IMIS)

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zeezoogdieren in Belgisch mariene wateren
Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2003). Zeezoogdieren in Belgisch mariene wateren. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2003.152. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 15 pp.
Part of: Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel

Available in Authors 
    VLIZ: Open Repository 39504 [ OMA ]
Document type: Project report

Keyword
    Marine

Project Top | Authors 
  • Higher trophic levels in the Southern North Sea

Authors  Top 
  • Stienen, E.W.M., more
  • Van Waeyenberge, J.
  • Kuijken, E.

Abstract
    Het onderhavige rapport geeft een beschrijving van de autecologie, de verspreiding en de populatie-grootte van zeezoogdieren in de Noordzee op basis van kennis uit binnenlandse en buitenlandse lite-ratuur. Voorst wordt het specifieke belang van het Belgisch Continentaal Plat (BCP) voor de desbetref-fende soorten afgewogen voor zover die bekend is uit literatuurgegevens en wordt hun verspreiding op het BCP in kaart gebracht. Daarvoor is gebruik gemaakt van een uitgebreid databestand met be-trekking tot de verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het BCP en de directe omgeving daarvan dat wordt beheerd door het Instituut voor Natuurbehoud. De gegevensset bestaat uit ge-standaardiseerde tellingen vanaf schepen, die in de periode januari 1992 tot oktober 2002 zijn uitge-voerd door het Instituut voor Natuurbehoud.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
[Back]