Integrated Marine Information System (IMIS)

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Natuur en milieu
Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; Hostens, K.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Natuur en milieu, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 23-46
In: Devriese, L. et al. (Ed.) (2018). Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920436-1-0. 230 pp.
Related to:
Degraer, S.; Hostens, K.; Provoost, S.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Pirlet, H. (2015). Natuur en milieu, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 57-76, more
Cover

Available in  Authors 

Keyword
    Marine

Authors  Top 
  • Degraer, S., more
  • Provoost, S., more
  • Stienen, E., more
  • De Troch, M.
  • Hostens, K., more
  • Pirlet, H.
  • Devriese, L.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
[Back]