Integrated Marine Information System (IMIS)

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek naar (1) de fysische karakterisatie en (2) de biodiversiteit van strandhoofden en andere harde constructies langs de Belgische kust: eindrapport van de onderhandse overeenkomst dd. 17.02.2000 i.o.v. de Afdeling Waterwegen Kust van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen
Engledow, H.; Spanoghe, G.; Volckaert, A.; Coppejans, E.; Degraer, S.; Vincx, M.; Hoffmann, M. (2001). Onderzoek naar (1) de fysische karakterisatie en (2) de biodiversiteit van strandhoofden en andere harde constructies langs de Belgische kust: eindrapport van de onderhandse overeenkomst dd. 17.02.2000 i.o.v. de Afdeling Waterwegen Kust van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.0.2001.20. Instituut voor Natuurbehoud/Universiteit Gent: Gent. 110 + annexes pp.
Part of: Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 
  • Engledow, H., more
  • Spanoghe, G.
  • Volckaert, A.
  • Coppejans, E.
  • Degraer, S., more
  • Vincx, M., more
  • Hoffmann, M.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
[Back]