Integrated Marine Information System (IMIS)

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Wittoeck, Jan

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Flemish Government; Agriculture and Fisheries; Institute for Agriculture and Fisheries Research; Animal knowledge Unit; Aquatic Environment and Quality, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)59-56 98 69
  Fax: +32-(0)59-33 06 29
  E-mail:
 • Flemish Government; Agriculture and Fisheries; Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO)
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), more
 • Function: Thematic editor

 

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more
  Function: Wetenschappelijk medewerker
  Period: Till 2005


Expertise:
Thesaurus term: Macrobenthos

Projects (7)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf
 • Belgian Register of Marine & Coastal Species
 • Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria
 • North Sea Benthos Project

Datasets (8)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Belgian Continental Shelf Copepoda, more
 • Ecological study underwater nourishment Belgian coast
 • Epibenthos and demersal fish monitoring data in function of wind energy development in the Belgian part of the North Sea
 • ILVO epifauna and demersal fish data: epifauna and demersal fish monitoring on the Belgian Part of the North Sea since 1979, more
 • ILVO macrobenthos in soft sediments: macrobenthos monitoring in the Belgian Part of the North Sea since 1979, more
 • MACROBEL: Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, more
 • Macrobenthos monitoring in function of the Water Framework Directive in the period 2007-2009
 • NSBP: North Sea Benthos Project, more

Publications (52)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
  ( 5 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Aerts, K.; Vanagt, T.; Degraer, S.; Guartatanga, S.; Wittoeck, J.; Fockedey, N.; Cornejo-Rodriguez, M.P.; Calderón, J.; Vincx, M. (2004). Macrofaunal community structure and zonation of an Ecuadorian sandy beach (Bay of Valdivia). Belg. J. Zool. 134(1): 17-24, more
 • Aerts, K.; Vanagt, T.; Degraer, S.; Guartatanga, S.; Wittoeck, J.; Fockedey, N.; Cornejo-Rodriguez, M.P.; Calderón, J.; Vincx, M. (2007). Macrofaunal community structure and zonation of an Ecuadorian sandy beach (Bay of Valdivia), in: Vanagt, T. De rol van swash in de ecologie van macrofauna op Ecuadoriaanse zandstranden, met speciale aandacht voor de surfende gastropode Olivella semistriata = The role of swash in the ecology of Ecuadorian sandy beach macrofauna, with special reference to the surfing gastropod Olivella semistriata. pp. 211-229, more
 • Amadei Martínez, L.; Blanco Fernández, C.; Braeckman, U.; Geldhof, R.; Peene, N.; Vanaverbeke, J.; Wittoeck, J.; Depestele, J. (2017). Consumption of discarded plaice (Pleuronectes platessa) by epibenthic scavengers: common starfish (Asterias rubens) and hermit crabs (Pagurus bernhardus), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 3
 • Bauwens, M.; Braeckman, U.; Coppejans, E.; De Blauwe, H.; De Clerck, O.; De Maersschalk, V.; Degraer, S.; Deprez, T.; Dumoulin, E.; Fockedey, N.; Hernandez, F.; Hostens, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Rappé, K.; Sabbe, K.; Seys, J.; Van Ginderdeuren, K.; Vanaverbeke, J.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Verween, A.; Wittoeck, J. (2009). Non-indigenous species of the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries, in: Branquart, E. et al. (Ed.) Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 60
 • Brabant, R.; Degraer, S.; Di Marcantonio, M.; Haelters, J.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Vigin, L.; Van den Eynde, D.; Vincx, M.; De Maersschalck, V.; Vanden Eede, S.; Reubens, J.; Hostens, K.; Wittoeck, J.; Cooreman, K.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Henriet, J.-P.; Versteeg, W.; Staelens, P.; Vercruysse, J.; Van Rooij, D. (2009). Scientific monitoring of the impact of offshore windfarms on the marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 28
 • Colson, L.; Pecceu, E.; Steenkamer, M.; Wittoeck, J.; Van Colen, C.; Hostens, K.; Van Hoey, G. Ecologische monitoring strand- en vooroever in functie van suppletie activiteiten: Eindrapporty Error: ms record without linked s record - BEntID 282186. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)/Marine Biology, Ghent University: [s.l.].
 • Colson, L.; Pecceu, E.; Steenkamer, M.; Wittoeck, J.; Van Colen, C.; Hostens, K.; Van Hoey, G. (2016). Ecologische monitoring strand- en vooroever in functie van suppletie activiteiten: Eindrapport. ILVO Mededeling, 219. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 109 pp.
 • Colson, L.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Van Colen, C. (2017). Ecologische monitoring in het kader van het Masterplan Kustveiligheid: Middelkerke (t1‐situatie): Eindrapport. ILVO Mededeling, 233. Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek: Merelbeke. 34 pp.
 • De Backer, A.; Hostens, K.; Vandendriessche, S.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J. (2009). Prospective sand extraction on the Hinderbanken: monitoring strategy for future impact assessment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 36
 • De Backer, A.; Hostens, K.; Vandendriessche, S.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J. (2009). Prospective sand extraction on the Hinderbanken: monitoring strategy for future impact assessment [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp.
 • De Backer, A.; Vandendriessche, S.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2010). Weighing natural variability and anthropogenic impacts: a case study of demersal fish and epibenthic communities in the Belgian Part of the North Sea. CM Documents - ICES, CM 2010(Q:08). ICES: Copenhagen. 6 pp.
 • De Backer, A.; Moulaert, I.; Hillewaert, H.; Vandendriessche, S.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2010). Monitoring the effects of sand extraction on the benthos of the Belgian part of the North Sea. Report ILVO-Animal Sciences-Fisheries, 2. ILVO: Oostende. 117 pp.
 • De Backer, A.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2011). Biological monitoring: Impact of past and present intensive dredging, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 47-63
 • De Backer, A.; Heusinkveld, J.; Holzhauer, H.; van Dalfsen, J.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Shoreface nourishments in the Wadden Sea (The Netherlands): Coastal defence disastrous for marine life? Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. ILVO: Oostende. 1 poster pp.
 • De Backer, A.; Hillewaert, H.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Structural and functional biological assessment of aggregate dredging intensity on the Belgian part of the North Sea, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 29-58
 • De Backer, A.; Breine, N.; Hillewaert, H.; Pecceu, E.; Ranson, J.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2017). Ecological assessment of intense aggregate dredging activity on the Belgian part of the North Sea, in: Degrendele, K. et al. (Ed.) Belgian marine sand: a scarce resource? Study day, 9 June 2017, Hotel Andromeda, Ostend. pp. 47-65
 • De Maersschalck, V.; Hostens, K.; Wittoeck, J.; Cooreman, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). Monitoring van de effecten van het Thornton windmolenpark op de benthische macro-invertebraten en de visfauna van zachte substraten - referentietoestand: eindrapport. ILVO/UGent: Oostende/Gent. 88 + annexes pp.
 • De Mesel, I.; Van Lancker, V.; Kapasakali, D.; Montereale-Gavazzi, G.; Kerckhof, F.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Ranson, J.; Vanelslander, B.; Hostens, K. (2017). Analyse van de huidige status van de bodemfauna in de bodembeschermingszones in de Vlaamse Banken. Operational Directorate Natural Environment, OD Nature/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Brussels, Oostende. 48 pp.
 • Degraer, S.; Wittoeck, J.; Appeltans, W.; Cooreman, K.; Deprez, T.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M. (2006). De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee. Federaal Wetenschapsbeleid: Brussel. ISBN 90-810081-5-3. 164, photographs, 1 cd-rom pp.
 • Degraer, S.; Wittoeck, J.; Appeltans, W.; Cooreman, K.; Deprez, T.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M. (2006). The macrobenthos atlas of the Belgian part of the North Sea. Belgian Science Policy: Brussel. ISBN 90-810081-6-1. 164, photographs, 1 cd-rom pp., more
 • Degraer, S.; Wittoeck, J.; Appeltans, W.; Cooreman, K.; Deprez, T.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M. (2006). L'atlas du macrobenthos de la partie belge de la Mer du Nord. Politique scientifique fédérale: Bruxelles. ISBN 90-810081-7-X. 164, photographs, 1 cd-rom pp.
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Braeckman, U.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Di Marcantonio, M.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Reubens, J.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Van Colen, C.; Vandendriessche, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vigin, L.; Vincx, M.; Wittoeck, J. (2009). Monitoring the impact of offshore windfarms on the marine environment: an obligate multidisciplinary and integrated programme, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 49
 • Degraer, S.; Rumes, B.; Alsebai, M.; Botteldooren , D.; Brabant, R.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Derweduwen, J.; De Mesel, I.; Erkman, A.; Haelters, J.; Hostens, K.; Kerckhof, F.; Lafontaine, R.-M.; Laurent, Y.; Moens, T.; Norro, A.; Persoon, K.; Ranson, J.; Reubens, J.; Smith, A.; Stienen, E.W.M.; Ribeiro da Costa, A.M.; Torreele, E.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanermen, N.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vidao, J.; Vincx, M.; Wittoeck, J. (2016). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. i-ix
 • Deprez, T.; Wittoeck, J.; De Smet, G.; Vincx, M. (2002). NemasLan, MysidLan, TaxonLan: a story of database development: archiving marine species data for biodiversity, morphology and taxonomy research in a digital way, in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 47
 • Derweduwen , J.; Hostens, K.; Hillewaert, H.; Van Steenbrugge, L.; Van Tieghem, P.; Wittoeck, J.; T’Jampens, M.; Cattrijsse, A. (2013). Dock harbour walls as biodiversity hotspots, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 41
 • Derweduwen , J.; Hostens, K.; Hillewaert, H.; Van Steenbrugge, L.; Van Tieghem, P.; Wittoeck, J.; T’Jampens, M.; Cattrijsse, A. (2013). Dock harbour walls as biodiversity hotspots [Poster]. ILVO: Oostende. 1 poster pp.
 • Derweduwen, J.; Cattrijsse, A.; De Backer, A.; Hillewaert, H.; Ranson, J.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Eindrapport invloed van het lozen van gechloreerd zeewater op het macrobenthos in de bodem en de epifauna op de kaaimuur in het Fluxys LNG dok in de haven van Zeebrugge. ILVO Mededeling, 174. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 77 pp., more
 • Derweduwen, J.; Ranson, J.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2016). Feeding behaviour of lesser weever (Echiichthys vipera) and dab (Limanda limanda) in the C-Power wind farm, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 143-166, more
 • Devriese, L.; Haegeman, A.; Maes, S.; Ruttink, T.; De Backer, A.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; De Tender, C.; Hostens, K. (2016). A DNA (meta)barcoding approach to tackle marine benthic biodiversity, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 69
 • Devriese, L.; De Backer, A.; Maes, S.; Van Hoey, G.; Haegeman, A.; Ruttink, T.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; De Tender, C.; Hostens, K. (2017). Towards a DNA (meta)barcoding approach to assess changes in seabed ecosystems related to sand extraction activities, in: Degrendele, K. et al. (Ed.) Belgian marine sand: a scarce resource? Study day, 9 June 2017, Hotel Andromeda, Ostend. pp. 163
 • Hoffmann, M.; Adam, S.; Baert, L.; Bonte, D.; Chavatte, N.; Claus, R.; De Belder, W.; De Fré, B.; Degraer, S.; De Groote, D.; Dekoninck, W.; Desender, K.; Devos, K.; Engledow, H.; Grootaert, P.; Hardies, N.; Leliaert, F.; Maelfait, J.-P.; Monbaliu, J.; Pollet, M.; Provoost, S.; Stichelmans, E.; Toorman, E.; Van Nieuwenhuyse, H.; Vercruysse, E.; Vincx, M.; Wittoeck, J. (2005). Integrated monitoring of nature restoration along ecotones, the example of the Yser Estuary, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 191-208
 • Hostens, K.; Moulaert, I.; Vandendriessche, S.; Wittoeck, J. (2008). Zandwinning gerelateerd aan de biologische waarde van de Belgische Noordzee. Workshop: Evolution et innovation dans l’extraction d’agrégats marins sur le Plateau continental belge. SPF Economie: Bruxelles. 18 pp.
 • Peer reviewed article Massin, C.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Leptosynapta inhaerens (O.F. Müller 1776) (Echinodermata, Holothuroidea): a new record for the Belgian marine waters. Belg. J. Zool. 144(2): 112-119, more
 • Moulaert, I.; Hostens, K.; Hillewaert, H.; Wittoeck, J. (2007). Spatial variation of the macrobenthos species and communities of the Belgian Continental Shelf and the relation to environmental variation. CM Documents - ICES, CM 2007(A:09). ICES: Copenhagen. 13 pp.
 • Pecceu, E.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Van Ginderdeuren, K.; Derweduwen, J.; De Backer, A.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2009). Monitoring and assessment of macrobenthos at the Belgian coast for the Water Framework Directive [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp.
 • Peer reviewed article Soetaert, K.; Vincx, M.; Wittoeck, J.; Tulkens, M.; Van Gansbeke, D. (1994). Spatial patterns of Westerschelde meiobenthos. Est., Coast. and Shelf Sci. 39(4): 367-388. hdl.handle.net/10.1006/ecss.1994.1070, more
 • Peer reviewed article Soetaert, K.; Vincx, M.; Wittoeck, J.; Tulkens, M. (1995). Meiobenthic distribution and nematode community structure in five European estuaries. Hydrobiologia 311(1-3): 185-206. https://hdl.handle.net/10.1007/BF00008580, more
 • Soetaert, K.; Vincx, M.; Wittoeck, J.; Tulkens, M. (1995). Meiobenthic distribution and nematode community structure in five European estuaries, in: Heip, C.H.R. et al. (Ed.) Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 185-206, more
 • Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K. (2008). Macrobenthos monitoring at the Belgian coast and the evaluation of the availability of reference data for the Water Framework Directive. ILVO: Belgium. 72 pp.
 • Van Hoey, G.; Pecceu, E.; Derweduwen, J.; De Backer, A.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2009). Macrobenthos monitoring at the Belgian coast in 2008, in accordance with the Water Framework Directive. ILVO: Belgium. 101 pp.
 • Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K. (2009). The monitoring and assessment of the quality element benthos at the Belgian coast for the Water Framework Directive, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 70-71
 • Van Hoey, G.; Hostens, K.; Parmentier, K.; Robbens, J.; Bekaert, K.; De Backer, A.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Hillewaert, H.; Hoffman, S.; Pecceu, E.; Vandendriessche, S.; Wittoeck, J. (2009). Biological and chemical effects of the disposal of dredged material in the Belgian part of the North Sea (period 2007 - 2008). Report ILVO-Animal Sciences-Fisheries. ILVO: Oostende. 97 pp.
 • Van Hoey, G.; Derweduwen, J.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Pecceu, E.; Wittoeck, J. (2010). Ecological status evaluation of the quality element macro-invertebrates for the Belgian coast (2007-2009). Report ILVO-Animal Sciences-Fisheries, 6. ILVO: Oostende. 65 pp.
 • Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Vanelslander, B.; Hostens, K. (2018). Hope for recovery of the soft-bottom ecosystem after cessation of fishery disturbance?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 37
 • Vanagt, T.; Wittoeck, J.; Cornejo, M.d.P.; Santos, J.L.; Calderon, J.; Degraer, S.; Vincx, M. (2003). Effects of El Niño on macrobenthic communities from sandy beaches in Ecuador: a research preview, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 52
 • Vandendriessche, S.; De Backer, A.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2009). Natural vs. anthropogenically induced variability within communities of demersal fish and epibenthos in the Belgian part of the North Sea: implications for impact monitoring [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp.
 • Vandendriessche, S.; Hostens, K.; Wittoeck, J. (2009). Monitoring of the effects of the Thorntonbank and Bligh Bank windmill parks on the epifauna and demersal fish fauna of soft-bottom sediments: Thorntonbank: status during construction (T1) Bligh Bank: reference condition (T0), in: Degraer, S. et al. Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: State of the art after two years of environmental monitoring. pp. 93-150
 • Peer reviewed article Vanhove, S.; Wittoeck, J.; Desmet, G.; Van den Berghe, B.; Herman, R.; Bak, R.P.M.; Nieuwland, G.; Vosjan, J.H.; Boldrin, A.; Rabitti, S.; Vincx, M. (1995). Deep-sea meiofauna communities in Antarctica: structural analysis and relation with the environment. Mar. Ecol. Prog. Ser. 127: 65-76, more
 • Vanhove, S.; Wittoeck, J.; Beghyn, M.; Van Gansbeke, D.; Van Kenhove, A.; Coomans, A.; Vincx, M. (1997). Role of the meiobenthos in Antarctic ecosystems, in: Caschetto, S. (Ed.) Belgian research programme on the Antarctic: scientific results of phase III (1992-1996): 1. Marine biochemistry and ecodynamics. pp. A3/02/001/1-59
 • Wittoeck, J. (1991). Ecologische studie van het meiobenthos van West-Groenland (Disko Island). MSc Thesis. Universiteit Gent: Gent. 84 + bijlages pp.
 • Wittoeck, J.; Degraer, S.; Hillewaert, H.; Declerck, R.; Vincx, M. (2002). Long-term trends of the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf (BCS), in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 93
 • Wittoeck, J.; Van Hoey, G.; Hillewaert, H.; De Backer, A.; Derweduwen, J.; Hostens, K. (2009). Effects of the disposal of dredged material on benthic and demersal fauna [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
[Back]