WoRMS banner
Add search provider Add provider
Twitter: Latest updates @WRMarineSpecies

Integrated Marine Information System (IMIS)

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

www.fwo.be
This institute is the successor of the institute underneath
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (EWI-IWT)

Info  Persons | Publications | Projects | Events 
Parent institute: Flemish Government; Economy, Science and Innovation (EWI)

Thesaurus terms (2) : Financing; Funding

Persons (3)  Top | Publications | Projects | Events 
 • Boehme, Olivier
 • Moerenhout, Ann, Director
 • Monard, Elisabeth

Persons formerly associated with this organization (3)
 • Hinnekint, Benno, Honorary Director
 • Tack, Jurgen, Secretaris-generaal
 • Van Camp, Benjamin

Publications (3)  Top | Persons | Projects | Events 
  ( 1 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Vandenbroucke, T.R.A.; Armstrong, H.A.; Williams, M.; Paris, F.; Sabbe, K.; Zalasiewicz, J.A.; Nõlvak, J.; Verniers, J. (2010). Epipelagic chitinozoan biotopes map a steep latitudinal temperature gradient for earliest Late Ordovician seas: Implications for a cooling Late Ordovician climate. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 294(3-4): 202-219. dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2009.11.026, more
 • Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) (2008). Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) jaarboek 2007. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO): Brussel. 51 pp., more
 • Vandenbroucke, T. R. A. (2005). Upper Ordovician global stratotype sections and points and the British historical type area: a Chitinozoan point of view. PhD Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Wetenschappen: Gent. 295 pp., more

Projects (225)  Top | Persons | Publications | Events 
 • A comparative study of the meio-epifauna associated with tropical and cold water coral reefs
 • A fundamental study on exchange processes in river ecosystems
 • A paleoceanographic study of two mound-rich provinces (Porcupine basin and Gulf of Cadiz) by deep-sea cores on the NO Atlantic margin
 • A study of the carbon flux through the microbial food web in aquatic systems: experiments and modelling
 • A systematic-ecological study of the intertidal microphytobenthos of the Westerschelde (Nederland)
 • A thermal approach for the study of gas hydrate formation and dissociation near submarine gas seeps
 • Analyse van de nutriëntenconcentraties in Antarctische en alpiene meren: paleolimnologische en biogeografische toepassingen
 • Benthos, nekton and plankton of the North Sea and the Delta area. I
 • Benthos, nekton and plankton of the North Sea and the Delta area. II
 • Benthos, nekton and plankton of the North Sea and the Delta area. III
 • Bepaling van delta 13C en delta 15N op biologische materialen, als bijdrage tot de studie van de mariene voedselketen en de oceanische koolstof- en stikstofkringloop
 • Biodiversiteit in een arctisch ecosysteem: rol van dispersie, kolonisatie, en resistentie aan klimaatsextremen
 • Biodiversity and seasonality of benthic macroalgae around Socotra, Yemen. I
 • Biodiversity and seasonality of benthic macroalgae around Socotra, Yemen. II
 • Biodiversity and the role of interstitial benthos of two European sandy beaches
 • BIOFUN: BIOdiversity and ecosystem FUNctioning in contrasting southern European deep-sea environments: from viruses to megafauna
 • Biogeochemische cycli in open oceanen, kustzeeën en estuaria
 • Biogeochemistry of heavy metals Cd, Cu, Pb, Zn, Hg in the ecosystem of the Southern bight of the North Sea
 • Biologisch ondersteunde oceanische koolstofexportflux uit de oppervlaktelaag en doorheen de waterkolom kwantificeren en begrijpen m.b.v. multidisciplinaire aanpak.
 • Biologische beschikbaarheid van metalen in chemisch gedefinieerde en natuurlijke aquatische systemen
 • Biotic interactions across size classes as structuring factors for marine benthic ecosystem functioning
 • Biotic interactions in turbid estuarine systems
 • CARBONATE: Mid-latitude carbonate systems: complete sequences from cold-water coral carbonate mounds in the northeast Atlantic
 • Causal factors of biodiversity : community structure, phylogeny and biogeography. A comparative study of the fauna of tropical and subtropical estuaries and lagoons
 • Causal factors of biodiversity: community structure, phylogeny and biogeography. A comparative study of the fauna of tropical and subtropical estuaries and lagoons. Study 1996
 • Characterisation of the toxicological mode of action and effect-evaluation of fluorinated organochemicals in marine and estuarine organisms
 • Chemical and biological aspects of metal uptake by aquatic organisms
 • Chemical and biological aspects of metal uptake by aquatic organisms: an experimental and modeling analysis of the metal accumulation in mussels
 • Chemical and biological aspects of the metal-uptake with aquatic organisms
 • Chemische karakterisatie van aërosolen en evaluatie van atmosferische depositie van zware metalen in Siberië
 • CISS: Bio-physical characterization of indicators of sediment stability in mudflats using remote sensing
 • Cryptische diversiteit bij diatomeeën (Bacillariophyta): biologische betekenis en implicaties voor biogeografisch en ecologisch onderzoek
 • Curriculumontwikkeling voor docenten in mariene Geo-ecologische Surveying in gebieden van ontginning van natuurlijke rijkdommen
 • CWAMASI: Coastal WAve Modeling, Assimilation and Statistical Interpretation
 • Darwin's laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de zeebodem en de impact op de globale koolstofkringloop
 • De analyse van globale, klimatologische signalen in de opbouw van mariene en lacustriene sedimentaire reeksen
 • De functionele rol van het mariene macrobenthos in het metabolisme van de zeebodem.
 • De grenzen van grensvegetatie: wat bepaalt de latitudinale areaalgrenzen van mangrovewouden?
 • De invloed van grondwateruitstroming langsheen de Oost-Afrikaanse kustzone op het voedings- en kolonisatiegedrag van de mangroveoester Saccostrea cucullata (von Born, 1778)
 • De invloed van overdruk in fijnkorrelige sedimentreeksen op de structurele en hydrodynamische evolutie van sedimentaire bekkens
 • De rol van de biologische koolstofpomp als mechanisme voor koolstofexport naar diepzee en sedimenten in de Zuidelijke Oceaan
 • De rol van het benthos in tropische ecosystemen. I
 • De rol van het benthos in tropische ecosystemen. II
 • De rol van mariene ecologie in het uitbouwen van strategische milieu-effectenrapportage ter ondersteuning van duurzaam kustbeheer. Een case studie in Saldanha Bay, Zuid-Afrika
 • Defence mechanisms against heavy metal exposure in fish with different sensitivities to stress: interactions and dynamics of proteins and hormones
 • Development and changes in the port of Antwerp: political, institutional, micro and macro economic aspects (1900-1994)
 • Development of simulation models for two-phase flow on geophysical scale, with applications to sediment transport in estuaries and coastal zones
 • Diatom-bacteria associations and interactions in intertidal phototrophic biofilms
 • Diet composition and preferences of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus L.) and its importance for facilitation by large herbivores
 • Diversiteit en evolutie van bacteriële symbionten in de Siphonocladales (Chlorophyta) en hun effecten op groei en morfogenese van de gastheer
 • DIVPROD: Diversity - Productivity Relationships in Microphytobenthos
 • 'DNA-barcoding' bij mariene nematoden en de rol van genetische diversiteit in de stabiliteit van populaties bij habitatverstoringen
 • Dynamiek in diversiteit, functionaliteit en stabiliteit van mangroven, benaderd vanuit een retrospectieve en actuele teledetectie-aanpak m.b.v. nieuwe patroonherkenningstechnieken
 • E.S.F.-Euro Diversity - MiCROSYSTEMS - Microbial Diversity and Functionality in Cold Water. Coral Reef Ecosystems.
 • Ecological characterization of European estuaries, with emphasis on the Scheldt estuary
 • Ecological genetics: patterns and processes of genetic variation in natural populations
 • Ecological Interactions in Lanice-fields: An Ecosystem Approach for Nature Conservation in the North Sea
 • Ecologie van copepoden: structurele en functionele biodiversiteit in tropische zeegrasvelden. I
 • Ecologie van copepoden: structurele en functionele biodiversiteit in tropische zeegrasvelden. II
 • Ecomorphology of the trophic apparatus in catfishes (siluriformes)
 • Ecotoxicologie van de Witte Zee (Rusland): organochlore residu's (PCB's en pesticiden) en zware metalen (voornamelijk totaal en organisch kwik). Studie van Groenland - zeehonden en vis
 • Een model voor de biologische beschikbaarheid van metalen in zoet- en zoutwaterorganismen
 • Een 'multi-proxy' benadering voor de studie van biogeochemische cycli van koolstof en stikstof in tropische en gematigde estuaria
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria.
 • Effect van biogeografische isolatie op mariene biodiversiteit: harpacticoide copepoden in tropische zeegrasvelden als modelstudie
 • Effecten van anthropogene stress (zware metalen, gechloreerde koolwaterstoffen en thermale vervuiling) op de genetische structuur van natuurlijke populaties van intertidale ongewervelden
 • Elucidation of fundamental processes in green algal evolution through integration of molecular phylogenetics, genome analysis and experimental gene evolution research.
 • EMAPS: European Marine and Polar Science
 • Endosymbiotische bacteriën in coenocytische groenwieren. Verkenning van een partnerschap.
 • ENIMSA: European Network for marine integrated system analysis
 • ESF-EUROCORES-EUROMARGINS : Forcing of carbonate mounds and deep water coral reefs along the NW European continental margin
 • EUROPOLAR: The European Polar Consortium: strategic coordination and networking of European polar RTD programmes
 • Evaluatie van het toxische werkingsmechanisme van endocrien verstorende stoffen bij de zebravis, Danio rerio
 • Evolutie, diversiteit en biogeografie van pennate zoetwater- en mariene diatomeeën: een multi-methode benadering
 • Evolution of variation patterns in morphological and reproductive features in selected diatom taxa
 • Evolutionary biogeography and systematics of the Halymeniaceae (Rhodophyta) in the western Indian Ocean
 • EXWACO: Statistical and physical aspects of extreme waves in coastal areas
 • Feeding ecology of marine nematodes
 • Food, oxygen and bioturbation: an experimental study of meiofauna community structure
 • Functional and structural aspects of biodiversity in an estuarine detrital food web, with emphasis on free-living nematodes and their interactions with bacteria
 • Functional consequences and ecological implications of extreme morphological specialisation: design and function of the feeding apparatus in seahorses and pipefishes (Syngnathidae)
 • Functional role and characteristics of micro-organisms in the larvi culture of aquatic organisms: Artemia as preferred test organism
 • Functional role of nematodes and foraminifera in benthic metabolism
 • Fundamental and ecological aspects of the mangrove-ecosystem and its evolution under increasing anthropogenic pressure
 • Fundamental study of functional relations between acoustical and sedimentological properties of marine sediments
 • Fylogenie van de Typhloplanida en de Kalypthorhynchia (Plathelminthes) in een multidisciplinaire benadering
 • Fysico-chemische karakterisatie van troposferische aërosolen, met nadruk op het fijn secundair en organisch aërosol
 • Gegevensvergaring en rekenkracht voor het oplossen van fundamentele vraagstellingen over de evolutie van groenwieren
 • Geïntegreerde cohesief-sedimenttransportmodellering. I
 • Geïntegreerde cohesief-sedimenttransportmodellering. II
 • Geïntegreerde, multidisciplinaire studie van speciatie en adaptatieve radiatie aan de hand van enkele zoölogische probleemgroepen uit terrestrische en lacustriene milieus. I
 • Geïntegreerde, multidisciplinaire studie van speciatie en adaptatieve radiatie aan de hand van enkele zoölogische probleemgroepen uit terrestrische en lacustriene milieus. II
 • GeNesis Gent-NEBROC II geassocieerd project over de genese van mounds.
 • Geo-biosphere interactions in the early Paleogene: climatic changes and sea-level fluctuations during the Danian/Selandian transition (60 millio n years ago)
 • Geomorphological and sediment dynamical research on a meso- and microscale in the maritime part of the Scheldt estuary
 • Global patterns in biodiversity in marine sediments. Modelling of nematode communities
 • Habitat use and foraging strategy of large herbivores on small-scaled coastal dune landscape
 • Hardwiring the ocean floor: the impact of microbial electrical circuitry on biogeochemical cycling in marine sediments
 • Het belang van verschillende lipideklassen in de accumulatie en eliminatie van PCB' s in mariene organismen. I
 • Het belang van verschillende lipideklassen in de accumulatie en eliminatie van PCB' s in mariene organismen. II
 • Het belang van verschillende lipideklassen in de accumulatie en eliminatie van PCB' s in mariene organismen. III
 • Het benthos in Antarctica: structurele en functionele biodiversiteit
 • High-resolution seismic study of active mud volcanism in the Gulf of Cadiz, Portugal
 • Historische ecosysteemdynamiek langs tropische kusten onderzocht op basis van recente vegetatiestructuur, en exploratief onderzoek in Europese koloniale tekst-, beeld- en kaartarchieven (15e-20e eeuw).
 • Hoge-resolutie seismische studie van de gedetailleerde 3-dimensionele opbouw van sedimentaire systemen in mariene en lacustriene bekkens
 • Hoge-resolutie-biostratigrafisch onderzoek van mariene palynomorfen met een onderzoeksmicroscoop en geïntegreerde digitale beeldarchivering.
 • Hydrodynamica en sediment transport. Fundamentele aspecten bij een duurzaam beheer van zandige kustzones
 • Impact van hydrologie op diversiteit van aquatische organismen in tijdelijke wetlands in de Kaapstreek (Zuid-Afrika)
 • Importance of thropic ecology for marine biodiversity : a case-study at the species level with diatoms and harpacticoid copepods
 • In de tijd variërende activiteit van hydraatvorming en gasuitstoot in seeps: een kwantitatieve evaluatie met behulp van thermische metingen en modellering.
 • Karakterisering en biobeschikbaarheid van organisch materiaal aan de basis van mariene voedselwebben
 • KISS: Bio-fysische Karakterisering van Indicatoren voor Stabiliteit Slikgebieden d.m.v. remote sensing
 • Kolonisatie van mangroven : onderzoek naar de sturende factoren in propaguleverspreiding en -vestiging.
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli
 • Koolstofdynamiek in mangrove-ecosystemen en hun rol in het C budget van de tropische kustzone : interactie tussen intergetijdegebieden en het aangrenzende aquatische milieu en de rol van microbiële productie.
 • Koolstofexport en heterotrofe afbraak van planktondetritus in de oceaan.
 • Kwantification and modellation of the pelagic microbial foodweb in an estuarine system, i.c. the Schelde estuary
 • Larviculture of turbot (Scophthalmus maximus): zootechnical, pathological and microbiological aspects
 • Local genetic differentiation in Branchiopoda (Crustacea) : the importance of restingstages
 • Macro-, micro-, en speciatie-onderzoek van atmosferische aërosolen, andere milieumonsters en biologisch materiaal. Ontwikkeling en optimalisering van nieuwe analysetechnieken en methoden. I
 • Macro-, micro-, en speciatie-onderzoek van atmosferische aërosolen, andere milieumonsters en biologisch materiaal. Ontwikkeling en optimalisering van nieuwe analysetechnieken en methoden. II
 • Mariene biologie en nematologie-onderricht over biodiversiteit van soorten en hun habitats
 • Marine Biology
 • Marine Research Drilling - The ESF Magellan Workshop Series.
 • Measuring system based on the PIV (Particle Image Velocimetry)-technique
 • Meiofauna van gereduceerde koude bronnen "cold seeps" : wat is hun functie, adaptatie en oorsprong?
 • Micro-analysis methods for individual aerosol particles: application in the context of global climate change
 • Micro-distribution of free-living aquatic nematodes in an heterogeneous environment
 • Microphytobenthos on the Belgian coast and the Scheldt estuary: a systematic-ecological study
 • Modellen voor een integraal waterbeheer: beleidsinstrumenten voor een optimale waterkwantiteit en -kwaliteit
 • Modelling migrations of marine juvenile fish between coastal zones and estuaries
 • Modelling the oceanic carbon export production and the mineralization in the twilight zone.
 • Molecular evolution and cophylogeny of rhabdocoel flatworms as a case study on the acquisition of endosymbiosis
 • Molecular phylogeny of invertebrates
 • Monitoring en modellering van veranderingen in kust, vegetatie en biodiversiteit in natuurlijke en gerestaureerde mangrovewouden op fundamenteel en toegepast niveau
 • Multidisciplinaire studie van de biologie van Afrikaanse katvissen
 • Neural network prediction of wave overtopping at coastal structures
 • Non-destructive testing of offshore pipelines by quantitative image analysis techniques
 • Nucleaire magnetische resonantie spectroscopie voor in vivo bepaling van metabole stress indicatoren bij aquatische invertebraten en vertebraten. I
 • Nucleaire magnetische resonantie spectroscopie voor in vivo bepaling van metabole stress indicatoren bij aquatische invertebraten en vertebraten. II
 • Numeric simulation of sediment transport in estuaries and coastal zones
 • Numerical modelling and experimental validation of wave interaction with impermeable sea dikes
 • Numerical modelling and experimental validation of wave intercation with impermeable sea dikes
 • Numerieke simulatie van het hydrodynamische gedrag van drijvende off shore golfenergie-convertoren gebaseerd op golfoverslag.
 • Nutitional and immunostimulating characteristics of isogenic yeast mutants in Artemia
 • Oceanography: Role of the benthos in marine ecosystems and effects of environmental pollution. II
 • Onderzoek op het pekelkreeftje Artemia ter verbetering van zijn gebruik als voedselbron in de aquakultuur
 • Ontwikkeling en toepassing van een nieuwe generatie thermische sonde voor het onderzoek in hydraathoudende "seeps"
 • Ontwikkeling van een nieuwe geautomatiseerde opstelling voor concentratiebepalingen en stabiele isotopenanalyse van opgelost organisch en anorganisch koolstof : toepassingen in biogeochemische studies van estuariene systemen.
 • Ontwikkeling van nucleaire en niet-nucleaire methoden en technieken voor macro- en micro-analyse van milieumonsters en biologisch materiaal. I
 • Ontwikkeling van nucleaire en niet-nucleaire methoden en technieken voor macro- en micro-analyse van milieumonsters en biologisch materiaal. II
 • Optimalisatie van de opleiding Aquacultuur in Artemia-biologie en -ecologie in Mongolië (voorbereidend project)
 • Optimisation of scour protection of offshore windmillfarms under combined hydrodynamical load actions
 • Opvolging van structurele attributen van bomen en omringende vegetatie om statusen veranderingen in mangrovebossen en -assemblages te detecteren en te voorspellen
 • Parasitic fauna of juvenile (O+) fish populations in Voordelta, Oosterschelde and Westerschelde
 • Patronen in verspreiding, samenstelling en diversiteit van protistgemeenschappen op Subantarctische eilanden
 • Populatiedynamiek en biogeografie van thalassochore vaatplanten langs de Belgische kust in oceanografisch en klimatologisch verband.
 • Populatiegenetische structuur en cryptische diversiteit van vrijlevende mariene nematoden : beschrijving en implicaties voor het functioneren van populaties en ecosystemen.
 • Prediction of wave overtopping at coastal structures by means of formation of a data base, performance of physical model tests and development of a neural netwerk as general prediction method
 • Production of modern educational tools for training in aquaculture and hydrobiology in Vietnam and the other countries of South East Asia
 • Productivity, structural diversity and predation as determining factors for aquatic biodiversity
 • Quality and utility for research into vegetation dynamics of very high resolution sattelite photography (IKONOS) applied to mangroves: integration of different tele-detection data types
 • Quality mapping, data integration and modelling of tele-detection, cartographic and land data of mangroves using a 'stand alone' geographic information system
 • Reflectieseismische studie van de invloed van externe factoren op de sediment-architectuur in een aantal mariene en lacustriene bekkens
 • Regionaal en globaal atmosferisch aërosolonderzoek. Nucleaire microbundelanalyse
 • Relatief belang van blootstellingsroutes voor de accumulatie en effecten van metalen in benthische organismen.
 • Revisie van het Dictyota-Dilophus complex (Phaeophyta) in de Indische Oceaan. I
 • Revisie van het Dictyota-Dilophus complex (Phaeophyta) in de Indische Oceaan. II
 • Rotterdam and Antwerp: a century and a half of port competition in the Rhein-Scheldt-Meuse delta (1860-2000)
 • Scheepvaart binnen de exclusieve economische zone: een vrijheid in gevaar of eerder een gevaarlijke vrijheid?
 • Sedimentation, erosion and resuspension of partly cohesive and partly non-cohesive sediments, in particular in insteady flow
 • Simulation of currents using 2,5 D and 3D numeric models. Applications on the Southern Iceseas and the Scheldt estuary
 • SIZEMIC: Body - size and ecosystem dynamics: integrating pure and applied approaches from aquatic and terrestrial ecology to support an ecosystem approach
 • Soortstructuur en ecofysiologie van Pseudonitzschia pungens, P. multiseries en verwante vertegenwoordigers van het toxische diatomeeëngenus Pseudonitzschia in de Noordzee en aangrenzende kustwateren.
 • Spatial geophysical analysis of the 'Magellan' carbonate build-ups and the interaction with drift processes: key towards a genetic interpretation
 • Spatiotemporele variatie in bentische macrowiergemeenschappen van de Arabische Zee
 • Stratigraphic analysis of the Priabonian and Rupelian, the-Oligocene transition, in North Belgium as a basis for correlation with the classical marine basins in the Northern Hemisphere
 • Structure and dynamics of microplancton communities in the Scheldt estuary (Belgium, Netherlands). I
 • Structure and dynamics of microplancton communities in the Scheldt estuary (Belgium, Netherlands). II
 • Structure and dynamics of proteins
 • Structure, function and trophic significance of populations of free-living nematodes in estuarine food webs
 • Studie van de huidige, subfossiele en toekomstige biodiversiteit in de subantarctische regio : rol van dispersie, kolonisatie en weerstand aan klimatologische opwarming.
 • Studie van de vrijlevende, mariene nematoden van tropische en koudwater koraalstructuren.
 • Studies on the plankton communities in New Guinea and Australia : the underwater light climate in lakes and its impact on the population structure and -dynamics of primary producers
 • Study of nutritional requirements of aquaculture organisms
 • Study of the biology of the brine shrimp Artemia for the optimal use in aquaculture and for the production of cheap animal proteins
 • Study of the geological evolution of the Belgian Continental Shelf (southern North Sea) during the Quaternary.
 • Study of the taxonomy, phylogeny and biodiversity of harpacticoid copepods associated with Scleractinia corals of the tropical coasts and the deep sea
 • Systematics, ecology and biogeography of marine organisms in the Indian Ocean. I
 • Systematics, ecology and biogeography of marine organisms in the Indian Ocean. II
 • Systematiek en evolutionaire biogeografie van mariene macrowieren in de Indo-Pacifische regio
 • Systematische studie van algae, fungi, plantae en invertebrata in het Indo-Melanesische gebied
 • Taxonomie, auto-ecologie en biogeografie van kritische diatomeeën en desmidiaceeëntaxa. Limnologisch onderzoek van laaglandbiotopen in Madang Province (Papoea-Nieuw-Guinea)
 • Taxonomisch, fylogenetisch, populatiegenetisch en fylogeografisch onderzoek met behulp van DNA sequentie- en fragmentanalyse.
 • Temporele en spatiale variaties in metaalgehalten gekoppeld aan sedimenten in het Schelde-estuarium
 • The balance between heterotrophic and autotophic processes in the Scheldt estuary: consequences for the carbon and nitrogen cycles
 • The evolution of ecological specialization across the freshwater habitat gradient: a multidisciplinary approach
 • The hydrodynamics of sediment transport. Fundamental aspects for a sustainable development of sandy coastal areas
 • The importance of artificial hard substrates in the North sea for the ecology of the ichthyofauna
 • The influence of structural changes in (harbour) silt on it's mechanical behaviour
 • The morphology of the male germ line in Acoela and Nemertodermatida
 • The role of diversity, functionality and density of the macrobenthos in the functioning of the sea bottom
 • The role of feeding strategies in shaping the structure and biodiversity of diatom and copepod communities
 • The threespine stickleback as a model for postglacial speciation, adaptation and developmental stability
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen en andere maritieme constructies met de nadruk op ondiepe en beperkte wateren
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen in ondiepe en beperkte vaarwateren
 • Theoretische en experimentele studie van hydrodynamische aspecten van de problematiek inzake het gedrag van schepen in beperkte wateren
 • Tidal freshwater marshes as processors and sinks of nitrogen in estuaries: a whole ecosystem 15N-labeling study
 • Time dependent transport of natural sediment mixtures with application toward sewer systems and river estuaries
 • Toepassing van moderne informatietechnologie en multimediatechnieken voor de optimalisering van de opleiding in aquacultuur in Oekraïne
 • Trace elements as proxies of biochemical processes in aquatic systems
 • Trophic role and ecological fate of the microbial production and leafs in mangroves
 • Trophical interactions in protist communities of intertidal estuarine sediments. I
 • Trophical interactions in protist communities of intertidal estuarine sediments. II
 • Trophical relations in tidal-bounded systems
 • Vergelijkend morfologisch- en moleculair-taxonomisch onderzoek van Bacillariophyta, Nematoda, Crustacea en Rotifera
 • Vergelijkend taxonomisch en ecologisch onderzoek van planktongemeenschappen in Nieuw-Guinea en Australië
 • Vergelijkende autoëcologie van de oesters Ostrea edulis, Crassostrea gigas en Crassostrea cucullata. I
 • Vergelijkende autoëcologie van de oesters Ostrea edulis, Crassostrea gigas en Crassostrea cucullata. II
 • Vergelijkende taxonomische, biogeografische en ecologische studies van benthische protistengemeenschappen in zoetwater- en estuariene milieu' s in gematigde en tropische gebieden
 • Violent water wave impacts on overhanging parts of monolithic coastal structures
 • Vlaamse deelname aan het Integrated Ocean Drilling Program (IODP) met het European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD).
 • VlaNeZO: Vlaams - Nederlandse samenwerking op het gebied van zeewetenschappen
 • Voedingsecologie van mariene nematoden. II
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie

Events (4)  Top | Persons | Publications | Projects 
 • 28th Annual Conference of European Cetacean Society
 • Estuarine workshop with emphasis on zooplankton, the drainage basin approach and restoration ecology. Can we benefit from a multi - estuaries approach?
 • FWO-conclaaf 2014
 • Infosessie 'Tweede oproep voor onderzoeksprojecten door het Marine Biotechnology ERA-NET'

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Publications | Projects | Events 
[Back]