Integrated Marine Information System (IMIS)

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets
[ report an error in this record ] Print this page

Natural History Museum Rotterdam (NMR)
www.nmr.nl/nmr/home.do

Dutch name: Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Address:
Westzeedijk 345 (Museumpark)
3015 AA Rotterdam
Netherlands

Tel.: +31-(0)10-436 42 22
GSM: +31-(0)10-436 43 99
E-mail:
 Person | Publications | Dataset 
 
Type: Scientific

Person  Top | Publications | Dataset 
 • Moeliker, Kees

Abstract:
Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR) is het enige museum in zijn soort in de regio Rijnmond en omstreken. Inhoudelijk richt het museum zich met nadruk op de natuur - in de meest brede zin van het woord - in deze sterk verstedelijkte regio, zonder daarbij de rest van de wereld en het geologische verleden uit het oog te verliezen. Daarnaast wil het museum een rol spelen bij de promotie van biowetenschappen en bevorderen van een verantwoorde wetenschapscommunicatie. Onze naam staat voor collecties, tentoonstellingen, activiteiten, onderzoek en informatie op het gebied van natuur, leefmilieu en levenswetenschap. Het museum is al meer dan driekwart eeuw actief, publieksgericht, professioneel, dynamisch en innovatief en het vervult een voortrekkersrol binnen de natuurhistorische museumwereld.

Publications (7)  Top | Person | Dataset 
  split up filter
 • Hablützel, P.I.; Langeveld, B.; De Clercq, M.; Post, P.; Mol, D.; Vandorpe, T.; De Rijcke, M.; Lambert, O.; Missiaen, T.; Vandegehuchte, M.B. (2018). The walrus (Odobenus rosmarus): a distinctive member of the Pleistocene megafauna in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 46, more
 • Langeveld, B. (2018). Walrusexpeditie op de Belgische Noordzee. Straatgras 30(1): 13-15, more
 • Campbell, S.; van der Niet, E.; Langeveld, B. (2017). Grijze zwemkrabben van het Noordzeestrand in de collectie. Straatgras 29(2): 53-54, more
 • Langeveld, B. (2017). Massastranding van gedoornde hartschelp op strand Hoek van Holland. Straatgras 29(1): 6-8, more
 • Langeveld, B.; Oosterbaan, A. (2017). Een Rotterdamse knorrepos voor het Natuurhistorisch. Straatgras 29(2): 37-38, more
 • Mol, D.; Langeveld, B. (2017). Kaak monniksrob brengt fossielenkenners samen. Straatgras 29(1): 16-18, more
 • Mol, D.; van der Plicht, H. (2012). Fossiele otters uit het Noordzeebekken dateren van ca. 9000 jaar geleden. Straatgras 24(1): 3-5, more

Dataset  Top | Person | Publications 
 • Collection database of the Natural History Museum Rotterdam (marine part)

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Person | Publications | Dataset 
[Back]