Hydrozoa taxon details

Checked: verified by a taxonomic editorCytaeis octopunctata M. Sars, 1835 
AphiaID: 721242

Classification: Biota > Checked: verified by a taxonomic editorAnimalia > Checked: verified by a taxonomic editorCnidaria > Checked: verified by a taxonomic editorHydrozoa > Checked: verified by a taxonomic editorHydroidolina > Checked: verified by a taxonomic editorAnthoathecata > Checked: verified by a taxonomic editorFilifera > Checked: verified by a taxonomic editorCytaeididae > Checked: verified by a taxonomic editorCytaeis > Checked: verified by a taxonomic editorCytaeis octopunctata
Status Unaccepted: synonym, or anything that is not accepted unaccepted (basionym)
Accepted name  Checked: verified by a taxonomic editorRathkea octopunctata (M. Sars, 1835)
Rank Species
Typetaxon of  Checked: verified by a taxonomic editorLizzia Forbes, 1846
Parent Checked: verified by a taxonomic editorCytaeis Eschscholtz, 1829
Orig. name Checked: verified by a taxonomic editorCytaeis octopunctata M. Sars, 1835
Source  original description Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates., available online at http://www.biodiversitylibrary.org/item/46907
page(s): 28 [details]

Environment marine, brackish, fresh, terrestrial
Fossil range recent only
Links Unreviewed: has not been verified by a taxonomic editorTo Biodiversity Heritage Library (34 publications) 
Unreviewed: has not been verified by a taxonomic editorTo ITIS
LSID urn:lsid:marinespecies.org:taxname:721242
Taxonomic
Edit history
 
Date   action   by
2013-03-08 08:04:23Z  created  Schuchert, Peter
  
[Taxonomic tree] [Google] [Google scholar] [Google images]
  Citation: Schuchert, P. (2013). Cytaeis octopunctata M. Sars, 1835. In: Schuchert, P. (2017). World Hydrozoa database. Accessed at http://www.marinespecies.org/hydrozoa/aphia.php?p=taxdetails&id=721242 on 2017-10-17