Foraminifera Logo

Foraminifera name details

Plectostaffella berestovensis Brazhnikova & Vdovenko, 1983 †

1250155  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1250155)

 unaccepted (Opinion of Orlova (1997))
Species
marine
fossil only
Brazhnikova, N. E.; Vdovenko, M. V. (1983). Верхнесерпуховский подъярус Донецкого бассейна - The Upper Serpukhovian substage in the Donetsk basin. <em>Киев: Наукова думка - Kiev, Naukova Dumka.</em> 42-67. [details]  Available for editors  PDF available [request] 
Hayward, B.W.; Le Coze, F.; Gross, O. (2018). World Foraminifera Database. Plectostaffella berestovensis Brazhnikova & Vdovenko, 1983 †. Accessed at: http://www.marinespecies.org/foraminifera./aphia.php?p=taxdetails&id=1250155 on 2019-01-24
Date
action
by
2018-04-26 09:24:38Z
created
2018-05-14 12:39:30Z
changed

original description Brazhnikova, N. E.; Vdovenko, M. V. (1983). Верхнесерпуховский подъярус Донецкого бассейна - The Upper Serpukhovian substage in the Donetsk basin. <em>Киев: Наукова думка - Kiev, Naukova Dumka.</em> 42-67. [details]  Available for editors  PDF available [request] 

new combination reference Orlova, O. B. (1997). Korrelyatsiya i foraminifery pogranichnykh otlozhenii nizhnego i srednego karbona sredinnogo Tian Shanya Correlation and foraminifers of the Lower/Middle Carboniferous boundary deposits in Middle Tien-Shan In Biostratigrafiya i mikroorganizmy fanerozoya Evrazii Biostratigraphy and microorganisms of the Phanerozoic of Eurasia. Vserossiyskogo mikropaleonto logicheskogo soveshchaniya, posvyashchennogo 100-letiyu so dnya rozhdeniya D.M. Rauzer-Chernousovoy. <em>Geologicheskiy Institut Rossiyskaya Akademiya Nauk GEOS Trudy.</em> 12: 29-34., available online at http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_58987#17 [details]  Available for editors  PDF available [request]