Foraminifera source details

Procházka, S. J. (1894). Miocen kralicky u Naměště na Moravě. Věstník Královské České společnosti nauk, Třída mathematicko-přírodovědná (Praha). 16[1893]: 1-84.
374912
Procházka, S. J.
1894
Miocen kralicky u Naměště na Moravě.
Věstník Královské České společnosti nauk, Třída mathematicko-přírodovědná (Praha)
16[1893]: 1-84.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2020-02-18 13:50:00Z
created
2020-06-12 10:18:59Z
changed