Foraminifera source details

Lebedeva, N. S. (1956). Foraminifery Etrenskikh otlozheniy Tengizskoy vpadiny [Foraminifera of the Etreungtian strata of the Tengizsky basin]. Микрофауна СССР - Mikrofauna SSSR, Trudy Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta VNIGRI. 98(8): 39-53.
341364
Lebedeva, N. S.
1956
Foraminifery Etrenskikh otlozheniy Tengizskoy vpadiny [Foraminifera of the Etreungtian strata of the Tengizsky basin]
Микрофауна СССР - Mikrofauna SSSR, Trudy Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta VNIGRI
98(8): 39-53
Publication
Available for editors  PDF available [request]
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2019-02-20 09:57:36Z
created