Foraminifera source details

Pożaryska, K. (1957). Lagenidae du Crétacé supérieur de Pologne (Lagenidae z kredy górnej Polski). Palaeontologia Polonica. 8: 1-190.
275705
Pożaryska, K.
1957
Lagenidae du Crétacé supérieur de Pologne (Lagenidae z kredy górnej Polski)
Palaeontologia Polonica
8: 1-190
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-04-10 14:07:30Z
created