Foraminifera source details

Styk, O. (1972). Kilka ważniejszych nowych gatunków otwornic małżoraczków z osadów triasu Polski-Some more important new species of foraminifers and ostracods from the Triassic deposits of Poland. Kwartalnik Geologiczny. 16 (4): 866-886.
214733
Styk, O
1972
Kilka ważniejszych nowych gatunków otwornic małżoraczków z osadów triasu Polski-Some more important new species of foraminifers and ostracods from the Triassic deposits of Poland
Kwartalnik Geologiczny
16 (4): 866-886
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2015-10-15 12:28:17Z
created
2017-03-31 19:14:57Z
changed