Echinoidea distribution details

Kazakhstan  (Nation)  
Moskvin, M. M. & Shimanskaya, N. V. 1997. [New species of echinoid from Upper Maastrichtian Mangyshlak]. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii 72, 70-71.   [details]
Date
action
by
2017-09-11 08:37:40Z
created