Copepoda source details

SourceID114850
NameSteenstrup, J.J.S. & C.F. Lütken. 1861. Bidrag til Kundskab om det aabne Havs Snyltekrebs og Lernaeer samt om nogle andre nye eller hidtil kun ufuldstaendigt kjendte parasitiske Copepoder. Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturhistorisk og Mathematisk Afdeling (5)5: 341-432, pls. 1-15. (Also English translation, bound separately.)
Type Publication
NoteThe World Of Copepods (T. Chad Walter)
Taxa
(2)
Checked: verified by a taxonomic editorCaligus balistae Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorCaligus coryphaenae Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Feedingtypes
(1)
Herpyllobius arcticus Steenstrup & Lütken, 1861, adult: parasitic: ectoparasitic on Austrolaenilla mollis (Sars, 1872)
Edit
history
Date   action   by
2013-01-12 18:30:12Z  created  db_admin
 [Back to search]