Copepoda distribution details

Russia  (Nation)  
Borutzky, E.V. & G.L. Okuneva. (1972). Novye vidy Copepoda Harpacticoida iz yuzhnogo Baikala. Soobshchenie 2. New species of Copepoda Harpacticoida from southern Baikal. Communication 2. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Biologicheskii n. ser. 77(2):60-69, figs. 1-5. (29-iii-1972, Russian with English summary).   [details]
Lake Baikal, southern region.
Yes
52 (52° 0' 0" N)
107 (107° 0' 0" E)
Date
action
by
2017-12-12 10:14:00Z
created