BeRMS taxon details

Keratella tropica (Apstein, 1907)

248010  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:248010)

accepted
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
Not documented
Segers, H. (Ed.) (2018). World Rotifera database (FADA). Keratella tropica (Apstein, 1907). Accessed through: VLIZ Belgian Marine Species Consortium (2010 onwards) Belgian Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/berms/aphia.php?p=taxdetails&id=248010 on 2018-08-16
VLIZ Belgian Marine Species Consortium (2010 onwards). Belgian Register of Marine Species. Keratella tropica (Apstein, 1907). Accessed at: http://www.marinespecies.org/berms/aphia.php?p=taxdetails&id=248010 on 2018-08-16
Date
action
by
2007-11-08 12:04:59Z
created
2008-10-21 06:27:16Z
changed
2008-10-28 09:00:37Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


basis of record Segers, H. 2007. Annotated checklist of the rotifers (Phylum Rotifera), with notes on nomenclature, taxonomy and distribution. (Zootaxa 1564). 104 pp., available online at http://www.mapress.com/zootaxa/2007f/zt01564p104.pdf [details]   

additional source Species composition of meso- and macrozooplankton of the Black Sea (look up in IMIS[details]   

context source (Schelde) Maris, T.; Oosterlee, L.; Meire, P. (2015). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Ge├»ntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2013. ECOBE 015-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. (look up in IMIS[details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality 
 

LanguageName 
Dutch tropisch puzzelraderdier  [details]