BeRMS taxon details

Rhabdocoma birgittae Jensen, 1976

153458  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:153458)

accepted
Species
marine
Not documented
Bezerra, T.N.; Decraemer, W.; Eisendle-Flöckner, U.; Holovachov, O.; Leduc, D.; Miljutin, D.; Sharma, J.; Smol, N.; Tchesunov, A.; Mokievsky, V.; Venekey, V.; Vanreusel, A. (2018). NeMys: World Database of Free-Living Marine Nematodes. Rhabdocoma birgittae Jensen, 1976. Accessed through: VLIZ Belgian Marine Species Consortium (2010 onwards) Belgian Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/berms/aphia.php?p=taxdetails&id=153458 on 2018-06-22
VLIZ Belgian Marine Species Consortium (2010 onwards). Belgian Register of Marine Species. Rhabdocoma birgittae Jensen, 1976. Accessed at: http://www.marinespecies.org/berms/aphia.php?p=taxdetails&id=153458 on 2018-06-22
Date
action
by
2005-04-15 10:25:19Z
created
2010-02-17 16:42:11Z
changed
2010-05-07 09:13:22Z
checked

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


basis of record Coomans, A. V. (1989). Overzicht van de vrijlevende nematofauna van België (Nematoda). [The freeliving nematofauna of Belgium: a review.]. In Wouters, K.; Baert, L. (Ed.): Invertebraten van België = Invertébrés de Belgique: Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België" = Comptes rendus du Symposium "Invertébrés de Belgique" = Proceedings of the Symposium "Invertebrates of Belgium". Brussel, 25-26 november 1988. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel, Belgium. 43-56. (look up in IMIS[details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality