BeRMS taxon details

Checked: verified by a taxonomic editorDaptonema stylosum (Lorenzen, 1973)

153430  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:153430)

accepted
Species
marine
Vanaverbeke, J. (2010). Daptonema stylosum (Lorenzen, 1973). In: Guilini, K.; Bezerra, T.N.; Eisendle-Flöckner, U.; Deprez, T.; Fonseca, G.; Holovachov, O.; Leduc, D.; Miljutin, D.; Moens, T.; Sharma, J.; Smol, N.; Tchesunov, A.; Mokievsky, V.; Vanaverbeke, J.; Vanreusel, A.; Venekey, V.; Vincx, M. (2017) NeMys: World Database of Free-Living Marine Nematodes. Accessed through: VLIZ Belgian Marine Species Consortium (2010 onwards). The Belgian Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/berms/aphia.php?p=taxdetails&id=153430 on 2017-12-14

Date
action
by
2005-04-15 10:25:19Z
created
2010-05-07 09:13:22Z
checked

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


basis of record Coomans, A. V. (1989). Overzicht van de vrijlevende nematofauna van België (Nematoda). [The freeliving nematofauna of Belgium: a review.]. In Wouters, K.; Baert, L. (Ed.): Invertebraten van België = Invertébrés de Belgique: Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België" = Comptes rendus du Symposium "Invertébrés de Belgique" = Proceedings of the Symposium "Invertebrates of Belgium". Brussel, 25-26 november 1988. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel, Belgium. 43-56. (look up in IMIS[details]   

additional source Gheskiere, T. (2000). Structurele diversiteit van nematodengemeenschappen van de Bligh Bank (Zuidelijke Bocht van de Noordzee).  [details]  Available for editors  PDF available 

additional source Van Laere, P. (2003). Mariene nematoden van de laagwaterlijn van het strand van De Panne: diversiteit en verticale distributie in het sediment. Lic. Thesis UGent. 66 pp. [details]  Available for editors  PDF available 

additional source Vanreusel, A. (1990). Ecology of the free-living marine nematodes from the Voordelta (Southern Bight of the North Sea). I. Species composition and structure of the nematode communities. Cah. Biol. mar. 31: 439-462. [details]  Available for editors  PDF available 

ecology source Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (2008). Short-term changes in nematode communities from an abandoned intense sand extraction site on the Kwintebank (Belgian Continental Shelf) two years post-cessation. Marine Environmental Research. 66(2): 240-248. (look up in IMIS), available online at https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2008.02.066 [details]  Available for editors  PDF available 
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien