BeRMS taxon details

Axonolaimus helgolandicus Lorenzen, 1972

121308  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:121308)

accepted
Species
marine
Bezerra, T.N.; Decraemer, W.; Eisendle-Flöckner, U.; Holovachov, O.; Leduc, D.; Miljutin, D.; Sharma, J.; Smol, N.; Tchesunov, A.; Mokievsky, V.; Venekey, V.; Vanreusel, A. (2018). NeMys: World Database of Free-Living Marine Nematodes. Axonolaimus helgolandicus Lorenzen, 1972. Accessed through: VLIZ Belgian Marine Species Consortium (2010 onwards) Belgian Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/berms/aphia.php?p=taxdetails&id=121308 on 2018-05-23
VLIZ Belgian Marine Species Consortium (2010 onwards). Belgian Register of Marine Species. Axonolaimus helgolandicus Lorenzen, 1972. Accessed at: http://www.marinespecies.org/berms/aphia.php?p=taxdetails&id=121308 on 2018-05-23
Date
action
by
2004-12-21 15:54:05Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


basis of record De Smet, G.; Vincx, M.; Vanreusel, A.; Vanhove, S.; Vanaverbeke, J.; Steyaert, M. (2001). Nematoda - free living. In: Costello, M.J. et al. (Ed.) (2001). European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels, 50. 161-174. (look up in IMIS[details]   

additional source Coomans, A. V. (1989). Overzicht van de vrijlevende nematofauna van België (Nematoda). [The freeliving nematofauna of Belgium: a review.]. In Wouters, K.; Baert, L. (Ed.): Invertebraten van België = Invertébrés de Belgique: Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België" = Comptes rendus du Symposium "Invertébrés de Belgique" = Proceedings of the Symposium "Invertebrates of Belgium". Brussel, 25-26 november 1988. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel, Belgium. 43-56. (look up in IMIS[details]   

additional source Various Authors (2000). Nematode filing cabinet of the Marine Biology Section Ugent - in combination with the NemasLan Ms-Access database (published on CD-Rom, 2000) (look up in IMIS[details]   

additional source Gheskiere, T.; Hoste, E.; Kotwicki, L.; Degraer, S.; Vanaverbeke, J.; Vincx, M. (2002). The sandy beach meiofauna and free-living nematodes from De Panne (Belgium). Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Nature lles de Belgique. 72(Suppl.): 43-49. (look up in IMIS[details]  Available for editors  PDF available 

additional source Heip, C.; Herman, R.; Vincx, M. (1983). Subtidal meiofauna of the North Sea: A review. Biol. Jb. Dodonaea. 51: 116-170. (look up in IMIS[details]  Available for editors  PDF available 

additional source Van de Velde, B. (2003). Evaluatie en opvolging van een strandverstoringsexperiment met behulp van mariene nematoden. Lic. Thesis UGent.  [details]  Available for editors  PDF available 

additional source Gheskiere, T. (2000). Structurele diversiteit van nematodengemeenschappen van de Bligh Bank (Zuidelijke Bocht van de Noordzee).  [details]  Available for editors  PDF available 

additional source Gheskiere, T.; Degraer, S.; Vincx, M. (2003). Vrijlevende mariene nematoden, ongekende bewoners van het zandstrand ecosysteem. De Strandvlo. 23 : 58-67. (look up in IMIS[details]  Available for editors  PDF available 

additional source Lorenzen, S. (1974). Die Nematodenfauna der sublitoralen Region der Deutschen Bucht, insbesondere im Titan-Abwassergebiet bei Helgoland. Veröff. Inst. Meeresforsch. Bremerh. 14: 305-327. [details]  Available for editors  PDF available 

additional source Van Laere, P. (2003). Mariene nematoden van de laagwaterlijn van het strand van De Panne: diversiteit en verticale distributie in het sediment. Lic. Thesis UGent. 66 pp. [details]  Available for editors  PDF available 

ecology source Lorenzen, S. (1971). Die Nematodenfauna im Verklappungsgebiet für Industrieabwässer nordwestlich von Helgoland: I. Araeolaimida und Monhysterida. Zool. Anz. 187(3): 223-248. [details]  Available for editors  PDF available 
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien 
 

 

Nematode file-library of the Marine Biology Section (Ghent University, Belgium)
 

Nematode file-library of the Marine Biology Section (Ghent University, Belgium)
 

Nematode file-library of the Marine Biology Section (Ghent University, Belgium)