BeRMS source details

Fristedt, K. 1885. Bidrag till Kännedomen om de vid Sveriges vestra Kust lefvande Spongiae. Kungliga Svenska vetenskapsakademiens handlingar21: 1-56, pls I-IV.
7479
Publication
North Atlantic
Systematics, Taxonomy
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin