BeRMS source details

NameNijssen, H.; de Groot, S.J. (1987). De vissen van Nederland: systematische indeling, historisch overzicht, het ontstaan van de viskweek, uitheemse vissoorten, determineersleutels, beschrijvingen, afbeeldingen, literatuur, van alle in Nederlandse wateren voor komende zee- en zoetwatervissoorten [Fishes of the Netherlands: systematic classification, historical overview, origins of fish culture, non-indigenous species, determination keys, descriptions, drawings, literature references on all marine and freshwater fish species living in Dutch waters]. KNNV Uitgeverij: Utrecht, The Netherlands. ISBN 90-5011-006-1. 224 pp.
SourceID73
Type Publication
IMIS-ID6600
Taxa
(4)
Checked: verified by a taxonomic editorAlopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) (additional source)
Checked: verified by a taxonomic editorPetromyzon marinus Linnaeus, 1758 (additional source)
Checked: verified by a taxonomic editorPomatoschistus lozanoi (de Buen, 1923) (additional source)
Checked: verified by a taxonomic editorTrachurus trachurus (Linnaeus, 1758) (additional source)
Edit
history
Date   action   by
2013-01-12 18:30:12Z  created  db_admin
 [Back to search]