BeRMS source details

NameSars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatter. Bergen. Trykt paa Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R. S. xii + 81 pp., 15 pls.
SourceID51738
AuthorsSars, M
Year1835
TitleBeskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatter. Bergen. Trykt paa Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R. S.
Suffixxii + 81 pp., 15 pls
Type Publication
Linkhttp://www.biodiversitylibrary.org/item/46907
NoteKristian Fauchald's Polychaeta DB
Bibliographical
term
Systematics, Taxonomy
Taxonomic
term
Polychaeta
Taxa
(4)
Checked: verified by a taxonomic editorAlitta virens (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorMelicertum octocostatum M. Sars, 1835 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorRathkea octopunctata (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorSarsia tubulosa (M. Sars, 1835) (original description)
Edit
history
Date   action   by
2013-01-12 18:30:12Z  created  db_admin
 [Back to search]