BeRMS source details

De Blauwe, H. (2001). Hypophorella expansa Ehlers, 1876 een algemeen mosdiertje in aangespoelde kokers van de perkamentkokerworm Chaetopserus variopedatus [Hypophorella expansa Ehlers, 1876 a common bryozoan in beached Chaetopserus variopedatus tubes]. De Strandvlo 21(3): 102-104
1158
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Hypophorella expansa Ehlers, 1876 (additional source)
Belgian Exclusive Economic Zone for Chaetopterus variopedatus (Renier, 1804) 
Belgian Exclusive Economic Zone for Hypophorella expansa Ehlers, 1876 
English Channel for Hypophorella expansa Ehlers, 1876 
German Exclusive Economic Zone for Hypophorella expansa Ehlers, 1876 
North Sea for Hypophorella expansa Ehlers, 1876