BeRMS source details

Gunnerus, J.E. (1767). Beskrifning på trenne Norrska Sjö-Kråk, Sjö-Pungar kallade. Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 28: 114-124
1062
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Cucumaria frondosa (Gunnerus, 1767) (original description)
Larus hyperboreus Gunnerus, 1767 (original description)
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) (original description)