Asteroidea vernacular details

Namenordischer Kammstern
LanguageGerman
ISO 639-3deu
SourceLeewis, R. (2002). Flora en fauna van de zee [Marine flora and fauna]. Veldgids, 16. KNNV Uitgeverij: Utrecht, The Netherlands. ISBN 90-5011-153-X. 320 pp. (look up in IMIS)
Edit
history
Date   action   by
2005-09-06 09:34:45Z  created  db_admin