WoRMS vernacular details

NamePatagonian scallop
LanguageEnglish
ISO 639-3eng
SourceVLIZ. (2016). Wetenschappelijke en handelsbenamingen voor visserij- en aquacultuurproducten op de Belgische markt. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2016_001. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 28 + Annex. pp. (look up in IMIS)
Edit
history
Date   action   by
2014-04-25 06:46:44Z  created  Decock, Wim