WoRMS vernacular details

Namethonine noire
LanguageFrench
ISO 639-3fra
SourceVLIZ. (2016). Wetenschappelijke en handelsbenamingen voor visserij- en aquacultuurproducten op de Belgische markt. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2016_001. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 28 + Annex. pp. (look up in IMIS)
Edit
history
Date   action   by
2012-08-29 09:33:18Z  created  Bailly, Nicolas