WoRMS vernacular details

thonine orientale
French
fra
VLIZ. (2016). Wetenschappelijke en handelsbenamingen voor visserij- en aquacultuurproducten op de Belgische markt. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2016_001. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 28 + Annex. pp. (look up in IMIS)
Date
action
by
2012-08-29 09:33:18Z
created