WoRMS name details

Teredo norvagicus Spengler, 1792

531928  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:531928)

 unaccepted (incorrect original spelling)
Species
marine
Spengler, L. (1792). Betragtninger og Anmærkninger ved den Linneiske Slægt Pholas blant de mangeskallede Muskeler, med dens hidindtil bekiendte gamle og nye Arter, samt den dermed i Forbindelse staaende Slægt Teredo Linn. Skrivter af Naturhistorie-Selskabet, Kiøbenhavn. 2 (1): 72-106, pl. 1., available online at http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN608227374_0002&DMDID=DMDLOG_0006
page(s): 102; pl. 2 fig. 4-7, B [details]   
Note Friedriksvaernshavn (Norway)  
Type locality Friedriksvaernshavn (Norway) [details]
MolluscaBase (2018). Teredo norvagicus Spengler, 1792. Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=531928 on 2018-09-20
Date
action
by
2010-10-14 00:31:36Z
created
2010-10-17 14:19:14Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Spengler, L. (1792). Betragtninger og Anmærkninger ved den Linneiske Slægt Pholas blant de mangeskallede Muskeler, med dens hidindtil bekiendte gamle og nye Arter, samt den dermed i Forbindelse staaende Slægt Teredo Linn. Skrivter af Naturhistorie-Selskabet, Kiøbenhavn. 2 (1): 72-106, pl. 1., available online at http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN608227374_0002&DMDID=DMDLOG_0006
page(s): 102; pl. 2 fig. 4-7, B [details]   

basis of record Turner, R. D. (1966). A Survey and Illustrated Catalogue of Teredinidae (Mollusca: Bivalvia). Museum of Comparative Zoology, Cambridge (Massachusetts). ix + 265 pp., available online at http://www.biodiversitylibrary.org/item/134382
page(s): 113 [details]   
From editor or global species database
Type locality Friedriksvaernshavn (Norway) [details]