WoRMS taxon details

Lumbricillus nervosus (Eisen, 1878)

475866  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:475866)

accepted
Species
marine
(ofArchienchytraeus nervosus Eisen, 1878) Eisen, G. (1878). Redogörelse för Oligochaeter samlade under de Svenska expeditionerna till Arktiska trakter. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. 3: 63-79. [details]   
WoRMS (2018). Lumbricillus nervosus (Eisen, 1878). Accessed at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=475866 on 2018-06-21
Date
action
by
2010-05-11 08:20:37Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description  (ofArchienchytraeus nervosus Eisen, 1878) Eisen, G. (1878). Redogörelse för Oligochaeter samlade under de Svenska expeditionerna till Arktiska trakter. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. 3: 63-79. [details]