WoRMS taxon details

Checked: verified by a taxonomic editorKeratella testudo (Ehrenberg, 1832)

134993  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:134993)

accepted
Species
marine, brackish, fresh
Segers, H. (2008). Keratella testudo (Ehrenberg, 1832). In: Segers, H. (Ed.) (2017). World Rotifera database from FADA. Accessed through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=134993 on 2017-12-11

Date
action
by
2004-12-21 15:54:05Z
created
db_admin
2005-01-24 09:24:23Z
changed
2008-10-21 06:27:16Z
changed
2008-10-28 09:00:37Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


basis of record O'Reilly, M. (2001). Rotifera, in: Costello, M.J. et al. (Ed.) (2001). European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels, 50: pp. 149-151 (look up in IMIS[details]   

additional source Segers, H. 2007. Annotated checklist of the rotifers (Phylum Rotifera), with notes on nomenclature, taxonomy and distribution. (Zootaxa 1564). 104 pp., available online at http://www.mapress.com/zootaxa/2007f/zt01564p104.pdf [details]   

additional source Azémar, F.; Fiers, F.; Tackx, M. (2002). Zooplankton taxonomic list - taxa found from Bath to Gent (Schelde) during winter and spring 2002. Unpublished data. (look up in IMIS[details]   

basis of record  (ofChecked: verified by a taxonomic editorKeratella testudo testudo (Ehrenberg)) De Ridder, M.; Verheye, H. (1981). Bijdrage tot de kennis van de raderdierfauna van brakke wateren in de Belgische kuststreek [Contribution to the knowledge of the Rotifer fauna of the brackish water of the Belgian coastal area]. Natuurwet. Tijdschr. 62(4-6): 129-138 (look up in IMIS[details]   

source of synonymy  (ofChecked: verified by a taxonomic editorKeratella testudo testudo (Ehrenberg)) Segers, H. 2007. Annotated checklist of the rotifers (Phylum Rotifera), with notes on nomenclature, taxonomy and distribution. (Zootaxa 1564). 104 pp., available online at http://www.mapress.com/zootaxa/2007f/zt01564p104.pdf [details]   

context source (Schelde) Maris, T.; Oosterlee, L.; Meire, P. (2015). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2013. ECOBE 015-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. (look up in IMIS[details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien