WoRMS taxon details

Keratella testudo (Ehrenberg, 1832)

134993  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:134993)

accepted
Species
marine, brackish, fresh
Not documented
Segers, H. (Ed.) (2018). World Rotifera database (FADA). Keratella testudo (Ehrenberg, 1832). Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=134993 on 2018-06-23
Date
action
by
2004-12-21 15:54:05Z
created
db_admin
2005-01-24 09:24:23Z
changed
2008-10-21 06:27:16Z
changed
2008-10-28 09:00:37Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


basis of record O'Reilly, M. (2001). Rotifera, in: Costello, M.J. et al. (Ed.) (2001). European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels, 50: pp. 149-151 (look up in IMIS[details]   

additional source Segers, H. 2007. Annotated checklist of the rotifers (Phylum Rotifera), with notes on nomenclature, taxonomy and distribution. (Zootaxa 1564). 104 pp., available online at http://www.mapress.com/zootaxa/2007f/zt01564p104.pdf [details]   

additional source Azémar, F.; Fiers, F.; Tackx, M. (2002). Zooplankton taxonomic list - taxa found from Bath to Gent (Schelde) during winter and spring 2002. Unpublished data. (look up in IMIS[details]   

basis of record  (ofKeratella testudo testudo (Ehrenberg)) De Ridder, M.; Verheye, H. (1981). Bijdrage tot de kennis van de raderdierfauna van brakke wateren in de Belgische kuststreek [Contribution to the knowledge of the Rotifer fauna of the brackish water of the Belgian coastal area]. Natuurwet. Tijdschr. 62(4-6): 129-138 (look up in IMIS[details]   

source of synonymy  (ofKeratella testudo testudo (Ehrenberg)) Segers, H. 2007. Annotated checklist of the rotifers (Phylum Rotifera), with notes on nomenclature, taxonomy and distribution. (Zootaxa 1564). 104 pp., available online at http://www.mapress.com/zootaxa/2007f/zt01564p104.pdf [details]   

context source (Schelde) Maris, T.; Oosterlee, L.; Meire, P. (2015). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2013. ECOBE 015-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. (look up in IMIS[details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality