WoRMS name details

Colymbus aalge Pontoppidan, 1763

1297615  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1297615)

 unaccepted
Species
marine
Pontoppidan, E. (1763). Den Danske atlas eller Konge-Riget Dannemark, med dets naturlige egenskaber, elementer, indbyggere, værter, dyr og andre affødninger, dets gamle tildragelser og nærværende omstændingheder i alle provintzer, stæder, kirker, slotte og herre-gaarde. Forestillet ved en udførlig lands-beskrivelse, saa og oplyst med dertil forfærdigede land-kort over enhver provintz, samt ziret med stædernes prospecter, grund-ridser, og andre merkværdige kaabber-stykker. Efter Søy-kongelig allernaadigst befalning. 1: 1-723., available online at https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN391287532
page(s): 621 (726 of pdf) pl.26 [details]  OpenAccess publication 
WoRMS (2019). Colymbus aalge Pontoppidan, 1763. Accessed at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1297615 on 2019-12-11
Date
action
by
2018-09-13 13:34:30Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Pontoppidan, E. (1763). Den Danske atlas eller Konge-Riget Dannemark, med dets naturlige egenskaber, elementer, indbyggere, værter, dyr og andre affødninger, dets gamle tildragelser og nærværende omstændingheder i alle provintzer, stæder, kirker, slotte og herre-gaarde. Forestillet ved en udførlig lands-beskrivelse, saa og oplyst med dertil forfærdigede land-kort over enhver provintz, samt ziret med stædernes prospecter, grund-ridser, og andre merkværdige kaabber-stykker. Efter Søy-kongelig allernaadigst befalning. 1: 1-723., available online at https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN391287532
page(s): 621 (726 of pdf) pl.26 [details]  OpenAccess publication