WoRMS source details

Sars, M. (1863). Om en ny Art Brachiolaria. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania, Aar 1863, 126-137
6821
Sars, M.
1863
Om en ny Art Brachiolaria. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i
Christiania, Aar
1863: 126-137
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin